Καρναβάς Ιωάννης

ΒΑΘΜΙΔΑ:Επίκουρος Καθηγητής
ΤΟΜΕΑΣ:Tομέας Ενεργειακών Συστημάτων
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ:Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Ηλεκτρικές Μηχανές (ΦΕΚ προκήρυξης 359/7-5-2010 τ.Γ', ΦΕΚ διορισμού 1333/17-12-2012 τ.Γ')

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:Πανεπιστημιούπολη Κιμμέρια, Κτίριο Β, Γραφείο 0.21
E-MAIL:karnavas@ee.duth.gr
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:+30 25410 79509, Fax: +30 25410 79509
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:http://utopia.duth.gr/~karnavas
CV:

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 • Σχεδιασμός κινητήρων υψηλής πυκνότητας ισχύος και αυξημένης απόδοσης.
 • Πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση συμβατικών και καινοτόμων τοπολογιών ηλεκτρικών κινητήρων.
 • Σχεδιασμός κινητήρων μόνιμων μαγνητών για εφαρμογές άμεσης μετάδοσης κίνησης.
 • Τεχνικές διάγνωσης σφαλμάτων ηλεκτρικών κινητήρων.
 • Εκτίμηση/προσδιορισμός παραμέτρων ηλεκτρικών μηχανών.
 • Θερμική ανάλυση ηλεκτρικών μηχανών.
 • Συστήματα λειτουργίας και ελέγχου ηλεκτρικών μηχανών με τεχνικές μικροελεγκτή.
 • Δυναμική συμπεριφορά ηλεκτρικών μηχανών και ηλεκτροπαραγωγών συστημάτων.
 • Εφαρμογές ευφυών/ευρετικών μεθόδων, βιο-εμπνευσμένων αλγορίθμων και τεχνικών βαθειάς μάθησης στα παραπάνω θέματα.

 

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Βασικές Αρχές Ηλεκτρικών Μηχανών
 • Ηλεκτρικές Μηχανές Ι
 • Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ
 • Σχεδιασμός Ηλεκτρικών Μηχανών

 

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Μοντελοποίηση, Προσομοίωση και Έλεγχος Ηλεκτρικών Μηχανών
 • Ειδικά Κεφάλαια Σχεδιασμού Ηλεκτρικών Μηχανών

 

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο κ. Καρναβάς έλαβε το Δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών και το Διδακτορικό Δίπλωμα Μηχανικού από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΤΗΜΜΥ) του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) το 1994 και 2002 αντίστοιχα. Από το 1999 έως και το 2000 εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις στις τάξεις της Πολεμικής Αεροπορίας. Από το 1995 έως το 2004 δίδαξε σε ποικίλα Τμήματα του ΤΕΙ Καβάλας ενώ την ίδια περίοδο ασχολήθηκε και με ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες ως ελεύθερος επαγγελματίας. Από το 2002 έως το 2004, δίδαξε στο ΤΗΜΜΥ καθώς και στο ΤΜΠΔ του ΔΠΘ ως Επισκέπτης Καθηγητής βάσει του Π.Δ. 407/80. Κατά τη διάρκεια 2004-2012 υπηρέτησε ως Επίκουρος Καθηγητής στο ΤΕΙ Κρήτης με γνωστικό αντικείμενο “Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις-Ηλεκτρικές Μηχανές”, όπου και διετέλεσε Δ/ντής των δύο αντίστοιχων Εργαστηρίων. Τον Μάϊο του 2011 εξελέγη Επίκουρος Καθηγητής στο ΤΗΜΜΥ του ΔΠΘ με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρικές Μηχανές» όπου και υπηρετεί από τον Ιανουάριο του 2013. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι κυρίως στον σχεδιασμό, στη λειτουργία και στον έλεγχο των ηλεκτρικών μηχανών και των εφαρμογών τους. Το συγγραφικό του ερευνητικό δημοσιευμένο έργο αφορά σε Κεφάλαια διεθνών επιστημονικών βιβλίων, καθώς και σε δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και διεθνή και εθνικά επιστημονικά συνέδρια με σύστημα κριτών. Είναι μέλος του ΤΕΕ, πρεσβύτερο μέλος της ΙΕΕΕ και άλλων εθνικών και διεθνών επιστημονικών ενώσεων.

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 • “Διερεύνηση και ανάπτυξη ευφυούς συστήματος για ανίχνευση, διάγνωση και πρόγνωση σφαλμάτων σε βιομηχανικούς επαγωγικούς κινητήρες (INTELLECTION)”, ΕΔΒΜ103, ΕΠ3, ΑΞ6, ΕΚΤ, ΕΣΠΑ 2014-2020, ΤΗΜΜΥ/ΔΠΘ (1/2020-3/2021), Επιστημονικά Υπεύθυνος.
 • “Καινοτόμα φωτοβολταϊκά στοιχεία και φωτοβολταϊκά συστήματα βελτιωμένης απόδοσης”, Ιnterreg ΙΙΙ-Α Ελλάδα-Κύπρος, Μέτρο 2.3, ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. (1/2007-12/2008), Μέλος Ερευνητικής Ομάδας.
 • “Σχεδίαση, ανάπτυξη και υλοποίηση πρακτικού ευφυούς συστήματος ελέγχου διέγερσης σύγχρονων γεννητριών για λειτουργία σε απομακρυσμένο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής σε πραγματικό χρόνο”, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Κατ.Πρ. 2.2.3ζ, ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. (4/2005-11/2007), Επιστημονικά Υπεύθυνος.

 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • Karnavas Y.L., Topalidis A.S., Drakaki M., “Development and implementation of a low cost μC-based brushless DC motor sensorless controller: A practical analysis of hardware and software aspects”, Electronics, 8, no. 12, pp. 1456-1482, doi:10.3390/electronics8121456, 2019.
 • Drakaki, Karnavas Y.L., Karlis A., Chasiotis I.D., Tzionas P., “Study on fault diagnosis of broken rotor bars in squirrel cage induction motors: A multi-agent system approach using intelligent classifiers”, IET Electric Power Applications, doi:10.1049/iet-epa.2019.0619, 12 pp., 2019.
 • Pechlivanidou M.C., Chasiotis I.D., Karnavas Y.L., “A comparative study on 2D and 3D magnetic field analysis of permanent magnet synchronous motor using FEM simulations”, Journal of Electromagnetic Waves and Applications, vol. 33, no.17, pp. 2215-2241, doi:1080/09205071.2019.1674190, 2019.
 • Chasiotis I.D., Karnavas Y.L., “A generic multi-criteria design approach towards high power density and fault tolerant low speed PMSM for pod applications”, IEEE Transactions on Transportation Electrification, vol. 5, no. 2, pp. 356-370, doi:1109/TTE.2019.2894995, 2019.
 • Chasiotis I.D., Karnavas Y.L., “A computer aided educational tool for design, modeling, and performance analysis of brushless DC motor in post graduate degree courses”, Computer Applications in Engineering Education, vol. 26, no. 4, pp. 749–767, doi:1002/cae.21897, 2018.

 

GOOGLE SCHOLAR LINK

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=fHhMackAAAAJ

 

SCOPUS LINK

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8662619000

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ. Ε. Π.