ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Διδάσκοντες: Αναγνωστόπουλος ΓεώργιοςΣαραφόπουλος Δημήτριος
Εξάμηνο: 4ο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:

Μονάδες ECTS: 5
Διδακτικές Μονάδες: 4
Ώρες Θεωρίας: 2
Ώρες Ασκήσεων: 1
Ώρες Εργαστηρίου: 2

ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Περιγραφή Μαθήματος

Ηλεκτρομαγνητική Επαγωγή: Νόμος του Faraday. Επαγόμενη ηλεκτρεγερτική δύναμη. Αμοιβαία επαγωγή. Ενέργεια πεδίου συστήματος ρευμάτων. Επαγόμενα ρεύματα.

Μαγνητικά Υλικά: Μαγνήτιση και μαγνητική διαπερατότητα. Σιδηρομαγνητικά, διαμαγνητικά και παραμαγνητικά υλικά. Καμπύλη μαγνήτισης. Βρόχος υστέρησης. Απώλειες υστέρησης. Μαγνητικά κυκλώματα. Οι νόμοι του Kirchhoff στα μαγνητικά κυκλώματα. Μη γραμμικά μαγνητικά κυκλώματα.

Ηλεκτρομαγνητικό Πεδίο: Χρονομεταβλητό ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Εξισώσεις Maxwell. Καταστατικές εξισώσεις. Οριακές συνθήκες. Ρεύμα μετατόπισης και αγωγιμότητας. Συνθήκη Lorentz.

Η γενική μορφή της εξίσωσης κύματος. Στιγμιαία τιμή και μιγαδική παράσταση. Εξίσωση Helmholtz. Ηλεκτρικό βαθμωτό και μαγνητικό διανυσματικό δυναμικό. Τα δυναμικά καθυστέρησης. Διάνυσμα Poynting και ροή ισχύος. Θεώρημα Poynting.

Επίπεδα Κύματα: Ορισμός και προέλευση. Στιγμιαία τιμή και μιγαδική παράσταση. Διάδοση επίπεδου κύματος σε μονωτικά και αγώγιμα μέσα. Πόλωση επίπεδου κύματος. Πυκνότητα μεταφερόμενης ισχύος. Διάδοση σε τυχαία διεύθυνση. Ταχύτητα Φάσης και ταχύτητα ομάδας.

Ανάκλαση και Διάθλαση Επιπέδων Κυμάτων: Ορισμοί. Προσπίπτον κύμα. Παράλληλη και κάθετη πόλωση. Νόμος ανάκλασης. Νόμος του Snell. Εξισώσεις Fresnel. Γωνία Brewster. Κρίσιμη γωνία. Ολική ανάκλαση. Συντελεστές ανάκλασης και διάθλασης. Κάθετη και πλάγια πρόσπτωση σε αγώγιμα και διηλεκτρικά μέσα.

Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία: Δυναμικά καθυστέρησης. Μακρινό και κοντινό πεδίο στοιχειώδους κεραίας. Ένταση ακτινοβολίας, κατευθυντικότητα και κέρδος κεραίας. Στοιχειώδες δίπολο.