Προπτυχιακά

Δηλώσεις και διανομή συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου 2018-2019

Σύμφωνα με το έγγραφο (https://eudoxus.gr//files/Dianomi_Earinou_2018-19.pdf) του Υπουργείου Παιδείας, η διανομή συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο θα ξεκινήσει την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 17 Μαΐου 2019.

Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019 και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 3 Μαΐου 2019. 

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου (http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx).

Εγγραφές – Δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2018-2019

Οι εγγραφές-δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη της Πολυτεχνικής Σχολής

  https://unistudent.duth.gr/

κατά το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα 25.2.2019 μέχρι και την Τετάρτη 6.3.2019.

Παρατηρήσεις:

 1. Οι φοιτητές 10ου και μεγαλύτερων εξαμήνων δηλώνουν και τα χειμερινά μαθήματα στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν στην πτυχιακή Ιουνίου. Επισημαίνεται ότι η δυνατότητα δήλωσης χειμερινών μαθημάτων αφορά μαθήματα που έχουν ήδη δηλωθεί στο παρελθόν.
 2. Οι φοιτητές των παλαιών προγραμμάτων σπουδών (έτος εισαγωγής 2016-2017 και προγενέστερα) που οφείλουν μάθημα επιλογής 2ου εξαμήνου, μπορούν να επιλέξουν ένα από τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής 4ου ή 6ου εξαμήνου ως μάθημα επιλογής 2ου εξαμήνου. Το μάθημα δηλώνεται (σε ειδικό έντυπο) στη Γραμματεία και όχι ηλεκτρονικά στο unistudent κατά το ανωτέρω διάστημα δηλώσεων μαθημάτων.
 3. Εάν επιθυμείτε να συμβουλευτείτε το πρόγραμμα σπουδών πατήστε εδώ. Σημειώνεται ότι στην τελευταία σελίδα αναφέρονται οι αντιστοιχίες των υποχρεωτικών μαθημάτων των παλαιών προγραμμάτων σπουδών που καταργήθηκαν, συγχωνεύτηκαν ή μετονομάστηκαν με τα μαθήματα του τρέχοντος προγράμματος σπουδών.
 4. Κανόνες δήλωσης μαθημάτων
 • Τα υποχρεωτικά μαθήματα του προγράμματος σπουδών παραμένουν στην καρτέλα του φοιτητή στο εξάμηνο που βρισκόταν κατά το ακαδημαϊκό έτος που έπρεπε να δηλωθούν την πρώτη φορά σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών που ίσχυε. Οποιαδήποτε μεταγενέστερη αλλαγή εξαμήνου ή τίτλου μαθήματος δεν επηρεάζει τα υποχρεωτικά μαθήματα.
 • Τα μαθήματα επιλογής ακολουθούν το τρέχον πρόγραμμα σπουδών. Σε περίπτωση που ένα μάθημα επιλογής δηλώθηκε (και δεν εξετάστηκε επιτυχώς) κατά το παρελθόν σε κάποιο εξάμηνο και εντωμεταξύ άλλαξε εξάμηνο, μπορεί να δηλωθεί ως μάθημα επιλογής του νέου εξαμήνου. Επίσης, δεν υπάρχει δυνατότητα εξέτασης σε μαθήματα επιλογής που δεν διδάσκονται κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Μετά το τέλος της εγγραφής σας να εκτυπώνετε ή να αποθηκεύετε ηλεκτρονικά το σχετικό αποδεικτικό δήλωσης μαθημάτων που εκδίδει αυτόματα το σύστημα και επιβεβαιώνει ότι η εγγραφή σας είναι επιτυχής.
To Αποδεικτικό Δήλωσης Μαθημάτων εμφανίζεται στις ολοκληρωμένες αιτήσεις και μπορείτε να το δείτε επιλέγοντας από το μενού επιλογών στην πλευρική στήλη: Αιτήσεις->Κατάσταση αιτήσεων.

Τελευταία παράταση περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου 2018 – 2019

Σας ενημερώνουμε ότι στο σύνδεσμο https://eudoxus.gr/files/Paratasi2_Xeimerinou_2018-19.pdf θα βρείτε το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με τη νέα παράταση της περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων για τους φοιτητές.
Επισημαίνεται ότι οι δηλώσεις συγγραμμάτων παρατείνονται μέχρι την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019, ενώ η διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2019.
Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.
Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής του Ευδόξου.

Νέα παράταση περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου 2018 – 2019

Σας ενημερώνουμε ότι σε αυτόν τον σύνδεσμο

θα βρείτε το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με τη νέα παράταση της περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων για τους φοιτητές.

Επισημαίνεται ότι οι δηλώσεις συγγραμμάτων παρατείνονται μέχρι την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019, ενώ η διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 01 Φεβρουαρίου 2019.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής του Ευδόξου.

Αδιάθετα θέματα διπλωματικών εργασιών 2018-2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Όσοι φοιτητές δεν έχουν βρει θέμα διπλωματικής και όσοι άλλοι επιθυμούν να βρουν αλλά δεν έχουν έρθει σε επαφή με Εργαστήρια, θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος αίτηση με τρεις επιλογές από τα αδιάθετα θέματα μέχρι την Παρασκευή 18.1.2019.
Σημειώνεται ότι πριν την κατάθεση της αίτησης στη Γραμματεία θα πρέπει να την έχει συνυπογράψει και ο/η επιβλέπων/ουσα της πρώτης επιλογής.

Αδιάθετα θέματα ανά Τομέα:

 1. Ενεργειακών Συστημάτων
 2. Ηλεκτρονικής και Τεχνολογίας Συστημάτων Πληροφορικής  
 3. Τηλεπικοινωνιών και Διαστημικής
 4. Φυσικής και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
 5. Λογισμικού και Ανάπτυξης Εφαρμογών
Εμφάνιση Περισσοτέρων