Προπτυχιακά

Εγγραφές πρωτοετών φοιτητών 2019-2020

Για να δείτε την ανακοίνωση που αφορά:
  1. Την ηλεκτρονική εγγραφή στην εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας
  2. Την υποβολή των δικαιολογητικών για σίτιση ή/και στέγαση
πατήστε εδώ.

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής (μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής στην εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας) θα πρέπει να αποσταλούν (ηλεκτρονικά με email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
protocol@ee.duth.gr
τα παρακάτω δικαιολογητικά από τη Δευτέρα 23.9.2019 έως και την Τετάρτη 2.10.2019:
  1. Η ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής (ανυπόγραφο αρχείο pdf από την εφαρμογή του Υπουργείου)
  2. Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας (σαρωμένη φωτοτυπία)
  3. Μια μικρή φωτογραφία* (πληροφορίες σχετικά με τη φωτογραφία θα βρείτε στο τέλος της ανακοίνωσης)

Επισημαίνεται ότι κάθε φοιτητής κατά την εγγραφή του συμπληρώνει το Ατομικό Στατιστικό Δελτίο Φοιτητή-Σπουδαστή, το οποίο αποτελεί δικαιολογητικό για την εγγραφή. Σε περίπτωση που αυτό δεν έχει γίνει κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής εγγραφής, θα πρέπει να συμπληρωθεί μέσω της ιστοσελίδας της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής:
https://elstatforms.statistics.gr/deltio_fititi/deltio_fititi_login.jsp

Κωδικοί
Μετά την ολοκλήρωση των ηλεκτρονικών εγγραφών, την αποστολή των στοιχείων από το Υπουργείο, την ηλεκτρονική αποστολή των ανωτέρω δικαιολογητικών και τον έλεγχό τους, μπορεί να γίνει η παραλαβή των κωδικών που απαιτούνται για την πρόσβαση στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες όπως π.χ. αίτηση έκδοσης πιστοποιητικών, δηλώσεις μαθημάτων, συγγραμμάτων, έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας-ΠΑΣΟ κ.λπ (θα υπάρχει ενημέρωση με νεώτερη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Τμήματος όταν θα χορηγούνται οι κωδικοί).

Πιστοποιητικά
Σχετικά με τη χορήγηση πιστοποιητικών (π.χ. βεβαίωση σπουδών) σας ενημερώνουμε ότι εκδίδονται μετά από αίτηση του φοιτητή. Η αίτηση γίνεται με τη χρήση των ανωτέρω κωδικών μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας του πανεπιστημίου και η παραλαβή γίνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος (συνήθως την επόμενη εργάσιμη ημέρα) με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή ακαδημαϊκής ταυτότητας (ΠΑΣΟ). Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος φοιτητής δεν βρίσκεται στην Ξάνθη το αίτημα για την έκδοση του πιστοποιητικού γίνεται σε ΚΕΠ. Το ΚΕΠ διαβιβάζει το αίτημα στη Γραμματεία, εκδίδεται το πιστοποιητικό (συνήθως την επόμενη εργάσιμη ημέρα) και στέλνεται στο ΚΕΠ απ’ όπου και το παραλαμβάνει ο ενδιαφερόμενος φοιτητής.
Πιστοποιητικά χορηγούνται μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών και τη χορήγηση των κωδικών.

*Προδιαγραφές φωτογραφίας
Η φωτογραφία αυτή θα πρέπει να είναι πρόσφατη, έγχρωμη ή ασπρόμαυρη και να απεικονίζει ευκρινώς μόνο το πρόσωπο του φοιτητή σε ουδέτερο φόντο (το πρόσωπο να καλύπτει όλη την επιφάνεια της φωτογραφίας). Για να γίνει δεκτή μία φωτογραφία θα πρέπει να έχει διαστάσεις τουλάχιστον 240 Χ 240 pixels, να είναι τύπου .jpg και το μέγεθος της να μην υπερβαίνει τα 2 Mbytes.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Στη φωτογραφία θα πρέπει να φωτίζεται όλο το πρόσωπο (χωρίς σκιές) και να μην είναι το πρόσωπο υπό γωνία (να είναι σαν τις φωτογραφίες τύπου ταυτότητας).

Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2019 για τα μαθήματα Αγγλικά Ι & ΙΙ

Ανακοίνωση

Ενημερώνονται οι φοιτητές του 1ου και 2ου Εξαμήνου των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ότι τα μαθήματα Αγγλική Τεχνική Ορολογία Ι και ΙΙ θα εξεταστούν την Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρες 12:00μμ – 14:00μμ στην αίθουσα 2.1.

Ο Διδάσκων
Δρ Αλέξανδρος Παπανης

Εγκεκριμένο πρόγραμμα εξετάσεων περιόδου Μαΐου-Ιουνίου 2019 – ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ

Για να δείτε το ενημερωμένο πρόγραμμα πατήστε εδώ.

Οι αλλαγές που έγιναν είναι:
  1. Τεχνολογία Ήχου τοποθετήθηκε στο πρόγραμμα στις 29/05 και ώρα 18:00.
  2. Φυσική Ι τοποθετήθηκε στο πρόγραμμα στις 04/06 και ώρα 15:00.
  3. Φυσική ΙΙ τοποθετήθηκε στο πρόγραμμα στις 13/06 και ώρα 18:00.
  4. Γραφικά με υπολογιστές τοποθετήθηκε στο πρόγραμμα στις 21/06 και ώρα 15:00.
  5. Σήματα και Συστήματα (2ου έτους) μεταφέρθηκε στις 14/06 και ώρα 15:00.

Τρίτη παράταση περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου 2018 – 2019

Σας ενημερώνουμε ότι στο σύνδεσμο https://eudoxus.gr/files/Triti_Paratasi_Earinou_2018-19.pdf θα βρείτε το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την παράταση της περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων για τους φοιτητές.

Επισημαίνεται ότι οι δηλώσεις συγγραμμάτων παρατείνονται μέχρι την Τετάρτη 22 Μαΐου 2019, ενώ η διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 4 Ιουνίου 2019.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής του Ευδόξου.

Εμφάνιση Περισσοτέρων