Προκηρύξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σχεδιαγραμμάτων διδασκαλίας από νέους επιστήμονες κάτοχους διδακτορικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κάτοχους διδακτορικού 2019 – 2020 στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης»

Για πληροφορίες πατήστε εδώ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σχεδιαγραμμάτων διδασκαλίας από νέους επιστήμονες κάτοχους διδακτορικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κάτοχους διδακτορικού 2019 – 2020 στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης»

Για πληροφορίες πατήστε εδώ.

Πρόσληψη Μ.Φ./Υ.Δ. του Τμήματος ΗΜΜΥ για την εποπτεία των αιθουσών υπολογιστών του Τμήματος 2019-2020 – Παράταση προθεσμίας

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Επιστημονικός Υπεύθυνος του Ερευνητικού Έργου Εποπτείας και Λειτουργίας των δύο αιθουσών Πληροφορικής του Τμήματος ΗΜΜΥ του ΔΠΘ Καθηγητής κ. Μιχαήλ Χρυσομάλλης, ανακοινώνει την πρόσληψη πέντε (5) μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών για την Εποπτεία και Λειτουργία των αιθουσών (α) «Πληροφορικής και Τηλεδιάσκεψης» και (β) «Τηλεκπαίδευσης – Τηλεδιάσκεψης» για τις χρονικές περιόδους: (1) Οκτώβριο 2019 έως και Ιανουάριο 2020 και (2) Φεβρουάριο έως και Μάϊο 2020.

Οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές/τριες και Υποψήφιοι Διδάκτορες του Τμήματος που ενδιαφέρονται, μπορούν να υποβάλουν έκφραση ενδιαφέροντος στον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Έργου Καθηγητή κ. Μ. Χρυσομάλλη έως την Τετάρτη 29-5-2019 και ώρα 13.00.

Επίσης, θα πρέπει να καταθέσουν βιογραφικό σημείωμα και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, ότι δεν λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή και δεν μετέχουν σε άλλο ερευνητικό πρόγραμμα, στη Γραμματεία του εργαστηρίου Μικροκυμάτων, Κτίριο β, 2ος όροφος, Κιμμέρια.

Θα προτιμηθούν όσοι γνωρίζουν από υπολογιστές και δίκτυα υπολογιστών και δεν μετέχουν σε άλλο ερευνητικό πρόγραμμα.