Γραμματεία

Εγκεκριμένο πρόγραμμα εξετάσεων περιόδου Μαΐου-Ιουνίου 2019 – ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ

Για να δείτε το ενημερωμένο πρόγραμμα πατήστε εδώ.

Οι αλλαγές που έγιναν είναι:
  1. Τεχνολογία Ήχου τοποθετήθηκε στο πρόγραμμα στις 29/05 και ώρα 18:00.
  2. Φυσική Ι τοποθετήθηκε στο πρόγραμμα στις 04/06 και ώρα 15:00.
  3. Φυσική ΙΙ τοποθετήθηκε στο πρόγραμμα στις 13/06 και ώρα 18:00.
  4. Γραφικά με υπολογιστές τοποθετήθηκε στο πρόγραμμα στις 21/06 και ώρα 15:00.
  5. Σήματα και Συστήματα (2ου έτους) μεταφέρθηκε στις 14/06 και ώρα 15:00.

Πρόσληψη Μ.Φ./Υ.Δ. του Τμήματος ΗΜΜΥ για την εποπτεία των αιθουσών υπολογιστών του Τμήματος 2019-2020 – Παράταση προθεσμίας

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Επιστημονικός Υπεύθυνος του Ερευνητικού Έργου Εποπτείας και Λειτουργίας των δύο αιθουσών Πληροφορικής του Τμήματος ΗΜΜΥ του ΔΠΘ Καθηγητής κ. Μιχαήλ Χρυσομάλλης, ανακοινώνει την πρόσληψη πέντε (5) μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών για την Εποπτεία και Λειτουργία των αιθουσών (α) «Πληροφορικής και Τηλεδιάσκεψης» και (β) «Τηλεκπαίδευσης – Τηλεδιάσκεψης» για τις χρονικές περιόδους: (1) Οκτώβριο 2019 έως και Ιανουάριο 2020 και (2) Φεβρουάριο έως και Μάϊο 2020.

Οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές/τριες και Υποψήφιοι Διδάκτορες του Τμήματος που ενδιαφέρονται, μπορούν να υποβάλουν έκφραση ενδιαφέροντος στον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Έργου Καθηγητή κ. Μ. Χρυσομάλλη έως την Τετάρτη 29-5-2019 και ώρα 13.00.

Επίσης, θα πρέπει να καταθέσουν βιογραφικό σημείωμα και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, ότι δεν λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή και δεν μετέχουν σε άλλο ερευνητικό πρόγραμμα, στη Γραμματεία του εργαστηρίου Μικροκυμάτων, Κτίριο β, 2ος όροφος, Κιμμέρια.

Θα προτιμηθούν όσοι γνωρίζουν από υπολογιστές και δίκτυα υπολογιστών και δεν μετέχουν σε άλλο ερευνητικό πρόγραμμα.

Ημερίδα παρουσίασης Κατευθύνσεων σπουδών 2019-2020

Ανακοινώνεται ότι, την Πέμπτη 9 Μαΐου 2019 και ώρα 15:30 στο Αμφιθέατρο Α2 του Κτιρίου Α΄ ΗΜ&ΜΥ, θα πραγματοποιηθεί η Ημερίδα για την παρουσίαση των τριών (3) Κατευθύνσεων Σπουδών (του Ενεργειακού Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, του Ηλεκτρονικού Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών και του Τηλεπικοινωνιακού Ηλεκτρολόγου Μηχανικού).

Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του 6ου εξαμήνου οι οποίοι κατά το προσεχές χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 θα επιλέξουν την Κατεύθυνση Σπουδών τους, να παρακολουθήσουν την εν λόγω Ημερίδα προκειμένου να επιλέξουν την Κατεύθυνση Σπουδών τους χωρίς προβληματισμούς.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Δηλώσεις και διανομή συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου 2018-2019

Σύμφωνα με το έγγραφο (https://eudoxus.gr//files/Dianomi_Earinou_2018-19.pdf) του Υπουργείου Παιδείας, η διανομή συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο θα ξεκινήσει την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 17 Μαΐου 2019.

Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019 και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 3 Μαΐου 2019. 

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου (http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx).

Εμφάνιση Περισσοτέρων