Γραμματεία

Αρχική Σελίδα/Γραμματεία

Δημοσιεύτηκε η Διαπιστωτική Απόφαση του Υπουργού για το Integrated Master

Στο ΦΕΚ Β’ 204/2019 δημοσιεύτηκε η διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού ΥΠ.Π.Ε.Θ. για την υπαγωγή του Τμήματος ΗΜ&ΜΥ του ΔΠΘ στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4485/17 (Α΄ 114) περί ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master). Επισημαίνεται ότι για την έκδοση της  διαπιστωτικής απόφασης υπήρξε θετική γνώμη της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.)

Αδιάθετα θέματα διπλωματικών εργασιών 2018-2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Όσοι φοιτητές δεν έχουν βρει θέμα διπλωματικής και όσοι άλλοι επιθυμούν να βρουν αλλά δεν έχουν έρθει σε επαφή με Εργαστήρια, θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος αίτηση με τρεις επιλογές από τα αδιάθετα θέματα μέχρι την Παρασκευή 18.1.2019.
Σημειώνεται ότι πριν την κατάθεση της αίτησης στη Γραμματεία θα πρέπει να την έχει συνυπογράψει και ο/η επιβλέπων/ουσα της πρώτης επιλογής.

Αδιάθετα θέματα ανά Τομέα:

  1. Ενεργειακών Συστημάτων
  2. Ηλεκτρονικής και Τεχνολογίας Συστημάτων Πληροφορικής  
  3. Τηλεπικοινωνιών και Διαστημικής
  4. Φυσικής και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
  5. Λογισμικού και Ανάπτυξης Εφαρμογών