ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Διδάσκοντες: Καρναβάς Ιωάννης
Εξάμηνο: 9ο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:Μονάδες ECTS: 3
Διδακτικές Μονάδες: 3
Ώρες Θεωρίας: 2
Ώρες Ασκήσεων: 1
Ώρες Εργαστηρίου: 0
ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:https://eclass.duth.gr/courses/TMA551/

Περιγραφή Μαθήματος

Έννοιες και θεωρήσεις: Υλικά, Συντελεστής χώρου, Επιλογή ιδιοτήτων, Ροή θερμότητας, Διαστασιολόγηση, Μεγέθη, Διεθνείς προδιαγραφές, Πεπερασμένα στοιχεία. Μετασχηματιστές: Εξισώσεις εξόδου, Διαστασιολόγηση, Λειτουργικές απαιτήσεις σχεδιασμού για ρύθμιση τάσης, ρεύμα εν κενώ, θερμοκρασία, δοχείο διαστολής, ψύξη. Ηλεκτρικές Μηχανές Σ.Ρ.: Εξισώσεις εξόδου, Διαστασιολόγηση, Συντελεστής Carter, πυκνότητα μαγνητικής ροής, αριθμός πόλων. Σχεδιασμός: επαγωγικού τυμπάνου, συστήματος συλλέκτη/ψηκτρών, Μελέτη απόδοσης. Σύγχρονες Μηχανές: Εξισώσεις εξόδου, Φορτίσεις, Λόγος βραχυκύκλωσης, Πέδιλα πόλων, Μήκος διακένου. Σχεδιασμός επαγωγικού τυμπάνου, δρομέα, τυλίγματος διέγερσης, τυλιγμάτων απόσβεσης. ΜΕΔ πεδίου διέγερσης υπό φορτίο, Μελέτη απόδοσης. Επαγωγικοί Κινητήρες: Εξισώσεις εξόδου, Διαστασιολόγηση, Μήκος διακένου, Επιλογή αυλάκων. Σχεδιασμός ράβδων, δακτυλίων, τυλιγμένου δρομέα. Μαγνητική σκέδαση, Αντίδραση, Ρεύμα μαγνήτισης, βραχυκύκλωσης, Μελέτη απόδοσης. Άλλες κατηγορίες: Απαιτήσεις κινητήρων μόνιμου μαγνήτη χωρίς ψήκτρες, κινητήρων μαγνητικής αντίστασης. Εφαρμογές με το λογισμικό ανοιχτού κώδικα FEMM.