ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Διδάσκοντες: Καρναβάς Ιωάννης
Εξάμηνο: 9ο Εξάμηνο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:

Μονάδες ECTS: 3
Διδακτικές Μονάδες: 3
Ώρες Θεωρίας: 2
Ώρες Ασκήσεων: 1
Ώρες Εργαστηρίου: 0

ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:https://eclass.duth.gr/courses/TMA551/

Περιγραφή Μαθήματος

Γενικά: Θεωρήσεις – Υλικά – Συντελεστής χώρου – Επιλογή ιδιοτήτων – Ροή θερμότητας -Διαστασιολόγηση, Μεγέθη – Διεθνείς προδιαγραφές – Πεπερασμένα στοιχεία.
Μετασχηματιστές: Εξισώσεις εξόδου – Συνολική διαστασιολόγηση – Λειτουργικά χαρακτηριστικά – Ρύθμιση τάσης – Ρεύμα εν κενώ – Θερμοκρασία σε Μ/Σ – Δοχεία διαστολής – Ψύξη.
Ηλεκτρικές Μηχανές Σ.Ρ.: Εξισώσεις εξόδου – Διαστάσεις – Συντελεστής Carter – πυκνότητα μαγνητικής ροής – αριθμός πόλων – Σχεδιασμός: επαγωγικού τυμπάνου, συστήματος συλλέκτη/ψηκτρών – Μελέτη απόδοσης.
Σύγχρονες Μηχανές: Εξισώσεις εξόδου – Φορτίσεις – Λόγος βραχυκύκλωσης – πέδιλα πόλων – Μήκος διακένου – Σχεδιασμός: επαγωγικού τυμπάνου, δρομέα, τυλίγματος διέγερσης, τυλιγμάτων απόσβεσης – ΜΕΔ πεδίου διέγερσης υπό φορτίο – Μελέτη απόδοσης.
Επαγωγικοί Κινητήρες: Εξισώσεις εξόδου – Διαστάσεις – Μήκος διακένου – Επιλογή αυλάκων – Σχεδιασμός: ράβδων, δακτυλίων – τυλιγμένου δρομέα – Μαγνητική σκέδαση – Αντίδραση – Ρεύμα μαγνήτισης, βραχυκύκλωσης – Μελέτη απόδοσης.
Άλλες κατηγορίες: Απαιτήσεις κινητήρων μόνιμου μαγνήτη χωρίς ψήκτρες, κινητήρων μαγνητικής αντίστασης – Εφαρμογές και μελέτες απόδοσης με το λογισμικό ανοιχτού κώδικα FEMM.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ