ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Διδάσκοντες: Καρλής Αθανάσιος
Εξάμηνο: 8ο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:

Μονάδες ECTS: 5
Διδακτικές Μονάδες: 4
Ώρες Θεωρίας: 2
Ώρες Ασκήσεων: 1
Ώρες Εργαστηρίου: 2

ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:https://eclass.duth.gr/courses/TMA289/

Περιγραφή Μαθήματος

Χαρακτηριστικές καμπύλες λειτουργίας ασύγχρονων/επαγωγικών μηχανών (AM&EM). Έλεγχος ταχύτητας, εκκίνηση, πέδη και αντίστοιχες διατάξεις για την οδήγηση ΑΜ&ΕΜ και εφαρμογές τους. Μοντελοποίηση και προσομοίωση δυναμικής συμπεριφοράς ΑΜ&ΕΜ για κίνηση και ηλεκτροπαραγωγή. Ειδικές κατηγορίες ΑΜ&ΕΜ, έλεγχος και εφαρμογές (Γραμμικοί Επαγωγικοί κινητήρες «Linear Induct ion Motors», μονοφασικοί ΑΜ&ΕΜ, διφασικοί σερβοκινητήρες «servomotors» βραχυκυκλωμένου κλωβού, κ.α.). Χαρακτηριστικές καμπύλες λειτουργίας σύγχρονων μηχανών (ΣΜ). Έλεγχος ταχύτητας, εκκίνηση, πέδη και αντίστοιχες διατάξεις για την οδήγηση μηχανών ΣΜ και εφαρμογές τους. Μοντελοποίηση και προσομοίωση δυναμικής συμπεριφοράς μηχανών ΣΜ για κίνηση και ηλεκτροπαραγωγή. Ειδικές κατηγορίες ΣΜ, έλεγχος και εφαρμογές (Σύγχρονες μηχανές μόνιμου μαγνήτη, Γραμμικοί σύγχρονοι κινητήρες «Linear Synchronous motors», κινητήρες μαγνητικής αντίστασης «synchronous reluctance motors» και μεταβλητής μαγνητικής αντίστασης «switch reluctance motors» κ.α.). Βηματικοί κινητήρες «Stepper motors», «Synchros», κ.α. Εφαρμογές της δυναμικής και μεταβατικής συμπεριφοράς μηχανών σε μεμονωμένη λειτουργία, καθώς και διασύνδεση με το δίκτυο. Κριτήρια επιλογής κατάλληλου κινητήριου συστήματος. Πρότυπα προστασίας, στήριξης, ψύξης και μόνωσης ηλεκτροκινητήρων. Παραδείγματα και εφαρμογές συστημάτων ηλεκτρικών μηχανών για ηλεκτροπαραγωγή και ηλεκτρική κίνηση.