Φοιτητική Μέριμνα

Υπεύθυνη: Κ. Μπουραζάνη, τηλ.: 25410 79028

1. Φοιτητική Εστία
Η Φοιτητική Εστία (Φ.Ε.) διαθέτει μεγάλο αριθμό δωματίων που είναι κατανεμημένα σε κτήρια εντός της Πανεπιστημιούπολης και στο κέντρο της πόλης. Διαθέτει επίσης εστιατόριο με δυνατότητα εξυπηρέτησης 1.000 ατόμων. Στην Πανεπιστημιούπολη υπάρχει αμφιθέατρο 700 περίπου ατόμων τη διαχείριση του οποίου έχει το Πανεπιστήμιο. Κριτήρια εισαγωγής στην Φοιτητική εστία (Φ.Ε.) είναι η οικονομική κατάσταση σε συνάρτηση με τον αριθμό των μελών της οικογένειας του φοιτητή και άλλα που ορίζονται από την Σύγκλητο του Δ.Π.Θ. στον κανονισμό λειτουργίας των Φ.Ε. Αιτήσεις με τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται για τους νεο-εισαγόμενους μέσα στη χρονική περίοδο που διαρκούν οι εγγραφές στις αντίστοιχες Σχολές. Πέρα της προθεσμίας αυτής ουδεμία αίτηση γίνεται δεκτή.

2. Ακαδημαϊκή Ταυτότητα – Δελτίο Εισητηρίου
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας από την ακαδημαϊκή χρονιά 2011-12 αλλάζει τόσο ο τρόπος έκδοσης/διανομής όσο και τα κριτήρια καθορισμού των δικαιούχων του φοιτητικού δελτίου ειδικού εισιτήριου, γνωστού ως πάσου. Αναλυτικότερα, οι φοιτητές θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους για την χορήγηση του πάσου από το δικτυακό τόπο https://submit-academicid.minedu.gov.gr χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς ηλεκτρονικής πρόσβασης στη διαδικτυακή πύλη της Πολυτεχνικής Σχολής https://unistudent.duth.gr/main.asp. Κατόπιν, και αφού εγκριθεί η αίτηση από την οικεία Γραμματεία, θα μπορεί ο φοιτητής να παραλαμβάνει το Δελτίο του από το συγκεκριμένο σημείο παράδοσης, το οποίο θα έχει επιλέξει κατά την υποβολή της αίτησης του. Ως σημεία παράδοσης είναι προκαθορισμένα εμπορικά καταστήματα που έχουν προσδιοριστεί από τον ανάδοχο του έργου. Το τελικό κόστος για την παραλαβή του Δελτίου, μετά την διενέργεια του αντίστοιχου διαγωνισμού, ανέρχεται στα 2.56 ευρώ (συμπ. Φ.Π.Α.) και θα επιβαρύνει τον φοιτητή, ο οποίο όμως δεν θα χρεώνεται για έκδοση φωτογραφιών και την αγορά της παλιάς κάρτας, όπως ίσχυε παλιότερα σε πολλές περιπτώσεις. Το νέο πάσο θα είναι τύπου πιστωτικής κάρτας, θα πληροί όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές, με ενσωματωμένη την φωτογραφία του δικαιούχου, ειδικό ολόγραμμα ασφαλείας και τα στοιχεία του με λατινικούς χαρακτήρες (για χρήση και στο εξωτερικό). Οι δικαιούχοι του νέου δελτίου ειδικού εισιτηρίου είναι:

  1. Οι φοιτητές του πρώτου κύκλου σπουδών εφόσον δεν έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη φοίτησης (όπου ν η διάρκεια που προβλέπεται στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών),
  2. Οι φοιτητές του δεύτερου κύκλου σπουδών για όσα έτη διαρκεί η φοίτηση τους, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών και
  3. Οι φοιτητές του τρίτου κύκλου σπουδών, για 4 έτη από την ημερομηνίας εγγραφής τους.

Σημειώνεται ότι δεν δικαιούνται πάσο οι φοιτητές που έχουν υπερβεί το εικοστό ένατο (29) έτος της ηλικίας τους, την ημέρα υποβολής της αίτησης ή έχουν εισαχθεί με κατατακτήριες εξετάσεις. Επιπλέον, η για οποιονδήποτε λόγο διακοπή της φοιτητικής ιδιότητας συνεπάγεται αυτόματα παύση του δικαιώματος κατοχής του πάσου, το οποίο σε αυτή τη περίπτωση επιστρέφεται στη γραμματεία του οικείου τμήματος. Κάθε Γραμματεία συνδέεται με το Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα μέσω ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής από την οποίο μπορεί να παρακολουθεί τις αιτήσεις των φοιτητών. Οι πρωτοετείς φοιτητές, ως την 30η Σεπτεμβρίου, θα μπορούν να κάνουν χρήση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, με τις αντίστοιχες εκπτώσεις, με την επίδειξη της βεβαίωσης εγγραφής στο Τμήμα, την οποίο εκδίδουν οι Γραμματείες και την αστυνομική τους ταυτότητα, έως ότου παραλάβουν το επίσημο Δελτίο τους.

3. Σίτιση
Στους φοιτητές του Τμήματος ΗΜΜΥ παρέχεται δωρεάν σίτιση υπό προϋποθέσεις. Πληροφορίες για τις κατηγορίες των φοιτητών που δικαιούνται δωρεάν σίτιση καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις ημερομηνίες υποβολής παρέχονται από το γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας Ξάνθης.

4. Συγκοινωνία
Οι φοιτητές εξυπηρετούνται (για τη μετακίνησή τους στη Πανεπιστημιούπολη όπου βρίσκονται τα δωμάτια της Φοιτητικής Εστίας και το εστιατόριο της Φοιτητικής Λέσχης), με μεταφορικά μέσα που επιλέγει το Πανεπιστήμιο, καθώς επίσης και με έκτακτα δρομολόγια Πανεπιστήμιο – Φοιτητική Λέσχη κατά τις ώρες φαγητού με αφετηρία τον χώρο του Δημοτικού Κολυμβητηρίου.

5. Πολιτιστικές εκδηλώσεις
Οι φοιτητές έχουν στη διάθεσή τους πλήθος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Δήμου Ξάνθης (το Σεπτέμβριο τις Γιορτές της Παλιάς Πόλης, το Φεβρουάριο τις Καρναβαλικές Εκδηλώσεις, το Μάρτιο τις Γιορτές Νεολαίας, το Μάιο το Χορωδιακό Φεστιβάλ, κ.ά.). Επίσης οι δύο φοιτητικοί σύλλογοι “Γέφυρα” και “Οικότροφων Φοιτητικής Εστίας Ξάνθης” διοργανώνουν πολιτιστικές εκδηλώσεις φωτογραφίας, κινηματογράφου κ.ά.