Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Διαστημικής

Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Διαστημικής

Ο Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Διαστημικής καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Ηλεκτρομαγνητικής Θεωρίας, της Διάδοσης Κυμάτων, του Ιονοσφαιρικού και Διαστημικού Πλάσματος, των Ατμοσφαιρικών, Ιονοσφαιρικών, Μαγνητοσφαιρικών Διαταραχών, της Αλληλεπίδρασης Πεδίων – Σωματιδίων, των Μικροκυμάτων, των Πηγών Κυματοδηγών, Αντηχείων Μικροκυμάτων, των Εφαρμογών Μικροκυμάτων, των Κεραιών, των RADAR, των Δορυφορικών Τηλεπικοινωνιών, της Διαστημικής Ηλεκτροδυναμικής, της Τηλεπισκόπισης, της Ενσύρματης και Ασύρματης Τηλεπικοινωνίας, των Αναλογικών και Ψηφιακών Συστημάτων Τηλεπικοινωνίας, των Οπτικών Συστημάτων Τηλεπικοινωνίας, των Εφαρμογών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και της Θεωρίας Πληροφοριών στις Τηλεπικοινωνίες (ΦΕΚ 184/1983). Από την εποχή της σύστασης του τα αντικείμενα επιστημονικής δραστηριότητας του Τομέα έχουν διευρυνθεί και περιλαμβάνουν επίσης τις περιοχές του Σχεδιασμού Δορυφορικών Συστημάτων Δεδομένων και Συστημάτων Απαριθμητών Διαστημικών Πειραμάτων, του Εμβιοηλεκτρομαγνητισμού, του Σχεδιασμού MODEMS με DSP, των Συστημάτων Ψηφιακής Ραδιοφωνίας (DAB), του Σχεδιασμού και της Προσομοίωσης Ολοκληρωμένων και Μονολιθικών Ολοκληρωμένων Μικροκυματικών Κυκλωμάτων (MICs και MMICS), του Σχεδιασμού Διατάξεων Ηλεκτρομαγνητικού Χάσματος, των Κινητών Επικοινωνιών, των Έξυπνων και Προσαρμοζόμενων Συστημάτων Κεραιών, του Σχεδιασμού Ασύρματων Συστημάτων, της Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας, Προσεισμικών Ηλεκτρομαγνητικών Σημάτων, Ηλεκτρομαγνητικής ζεύξης Ήλιου-Γης κ.λπ.

Εργαστήριο Ηλεκτρομαγνητικής Θεωρίας