Αισθητήρεςhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA442/
Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένωνhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA566/
Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότηταhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA420/
Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστήhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA510/
Αναγνώριση Προτύπωνhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA354/
Ανάκτηση Πληροφοριών και Εξόρυξη Δεδομένωνhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA361/
Αναλογικά Ηλεκτρονικά Κυκλώματαhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA435/
Ανάλυση Ηλεκτρονικών Μετατροπέων Ισχύος Σ.Τ./Ε.Τ.https://eclass.duth.gr/courses/TMA468/
Ανάλυση Ηλεκτρονικών Μετατροπέων Ισχύος Σ.Τ./Σ.Τ.https://eclass.duth.gr/courses/TMA460/
Ανάλυση και Σύνθεση Πολύπλοκων Ηλεκτρονικών Συστημάτωνhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA550/
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειαςhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA454/
Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμόςhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA360/
Αρχές Τηλεπικοινωνιακών Ζεύξεωνhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA407/
Αρχές Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτωνhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA177/
Αρχιτεκτονική Υπολογιστώνhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA502/
Ασφάλεια Συστημάτων Μηχανικούhttps://eclass.duth.gr/courses/TMB293/
Ασφάλεια Συστημάτων Υπολογιστώνhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA540/
Αυτοματισμοί Ενεργειακών Συστημάτων Ιhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA230/
Βάσεις Δεδομένωνhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA376/
Βασικές Αρχές Ηλεκτρικών Μηχανώνhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA450/
Βασικές Αρχές Ηλεκτρονικών Ισχύοςhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA467/
Βιοϊατρική Τεχνολογίαhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA489/
Γραφικά με Υπολογιστέςhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA118/
Διαστημικός Καιρόςhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA564/