Αισθητήρεςhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA442/
Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένωνhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA566/
Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότηταhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA420/
Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστήhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA510/
Αναγνώριση Προτύπωνhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA354/
Ανάκτηση Πληροφοριών και Εξόρυξη Δεδομένωνhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA361/
Αναλογικά Ηλεκτρονικά Κυκλώματαhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA435/
Ανάλυση και Σύνθεση Πολύπλοκων Ηλεκτρονικών Συστημάτωνhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA550/
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειαςhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA454/
Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμόςhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA360/
Αρχές Τηλεπικοινωνιακών Ζεύξεωνhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA407/
Αρχές Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτωνhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA177/
Αρχιτεκτονική Υπολογιστώνhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA502/
Ασφάλεια Συστημάτων Μηχανικούhttps://eclass.duth.gr/courses/TMB293/
Ασφάλεια Συστημάτων Υπολογιστώνhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA540/
Αυτοματισμοί Ενεργειακών Συστημάτων Ιhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA230/
Βάσεις Δεδομένωνhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA376/
Βασικές Αρχές Ηλεκτρικών Μηχανώνhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA450/
Βασικές Αρχές Ηλεκτρονικών Ισχύοςhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA467/
Βιοϊατρική Τεχνολογίαhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA489/
Γραφικά με Υπολογιστέςhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA118/
Διαστημικός Καιρόςhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA564/
Διαφορικές Εξισώσεις και Μετασχηματισμοίhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA196/
Διαχείριση Περιβάλλοντος Ι
Δίκτυα Επικοινωνιώνhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA511/
Δίκτυα Υπολογιστών Ιhttps://eclass.duth.gr/courses/TΜΑ181
Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA194/
Δομή και Λειτουργία Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειαςhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA418/
Δομημένος Προγραμματισμόςhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA478/
Δορυφορικές Επικοινωνίεςhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA288/
Ειδικά Θέματα Αγγλικής Ορολογίας
Ειδικά Θέματα Πλάσματος και Πυρηνικής Τεχνολογίαςhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA345/
Ειδικά Θέματα Συστημάτων Αυτόματου Ελέγxου
Ειδικά Κεφάλαια Μικροηλεκτρονικήςhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA477/
Ειδικές Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Ισχύοςhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA495/
Εισαγωγή στην Πυρηνική Τεχνολογίαhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA344/
Έλεγχος και Ευστάθεια Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειαςhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA419/
Εμβιοηλεκτρομαγνητισμός
Εναλλακτικά Συστήματα Μετατροπής Ενέργειαςhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA456/
Ενεργειακή Οικονομίαhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA455/
Επίλυση Προβλημάτων Ηλεκτρομαγνητισμού με Αριθμητικές Μεθόδουςhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA212/
Επιστήμη Υλικώνhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA385/
Επιστημονικοί Υπολογισμοίhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA386/
Επιχειρησιακή Έρευναhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA533/
Εφαρμοσμένη Αριθμητική Ανάλυσηhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA371/
Εφαρμοσμένη Ηλεκτροδυναμικήhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA433/
Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμικήhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA426/
Ηλεκτρικά Δίκτυα Καταναλωτώνhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA441/
Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ιhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA143/
Ηλεκτρικά Κυκλώματα ΙΙhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA148/
Ηλεκτρικές Μετρήσειςhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA142/
Ηλεκτρικές Μηχανές Ιhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA451/
Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA452/
Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία Ιhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA179/
Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία ΙΙ
Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα
Ηλεκτρονικά Ισχύος και Εφαρμογές Ιhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA460/
Ηλεκτρονικά Ισχύος και Εφαρμογές ΙΙhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA468/
Ηλεκτρονικές Μετρήσειςhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA101/
Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστικήhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA124/
Θεωρία Πληροφοριών, Κωδίκων και Κρυπτογραφία
Κβαντικοί Υπολογιστέςhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA243/
Κεραίες Ι: Ανάλυσηhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA476/
Κεραίες ΙΙ: Σύνθεση, Σχεδιασμόςhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA472/
Κινητές Επικοινωνίεςhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA131/
Κρυπτογραφίαhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA547/
Λειτουργικά Συστήματαhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA478/
Λογισμός Μεταβολώνhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA531/
Λογισμός μιας Μεταβλητής – Γραμμική Άλγεβραhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA298/
Λογισμός Πολλών Μεταβλητώνhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA469/
Μαθηματικό Λογισμικόhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA388/
Μάρκετινγκhttps://eclass.duth.gr/courses/TME252/
Μετάδοση Θερμότηταςhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA546/
Μεταφορά και Διάδοση Ραδιοκυμάτωνhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA130/
Μετρήσεις Υψηλών Συχνοτήτωνhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA356/
Μικροεπεξεργαστές και Εφαρμογέςhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA108/
Μικροηλεκτρονικήhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA375/
Μικροηλεκτρονική Τεχνολογία και Διατάξεις
Μικροκύματαhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA168/
Μοντελοποίηση / Έλεγχος Μεμονωμένων και Υβριδικών Συστημάτων Ηλεκτροπαραγωγής
Ξένη Γλώσσα Ιhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA378/
Ξένη Γλώσσα ΙΙhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA378/
Ολοκληρωμένα Κυκλώματαhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA415/
Οπτικές Τηλεπικοινωνίεςhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA170/
Οπτοηλεκτρονικήhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA429
Όραση Υπολογιστώνhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA542/
Οργάνωση και Διοίκηση Έργωνhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA556/
Οργάνωση Συστημάτων Υπολογιστώνhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA411/
Παράλληλοι Αλγόριθμοι και Υπολογιστική Πολυπλοκότηταhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA503/
Προηγμένοι Επιστημονικοί Υπολογισμοίhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA399/
Προστασία Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειαςhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA417/
Πυρηνικές Ακτινοβολίες: Εφαρμογές και Ακτινοπροστασίαhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA448/
Πυρηνική Τεχνολογίαhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA321/
Ρομποτικήhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA257/
Σήματα και Συστήματαhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA338/
Σήματα και Συστήματα ΙΙhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA338/
Στοιχεία Ηλεκτρομηχανολογικών Διατάξεων Κίνησης και Μεταφοράςhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA437/
Σύγχρονος Αυτόματος Έλεγχοςhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA226/
Συστήματα VLSIhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA438/
Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχουhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA563/
Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας Ιhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA167/
Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας ΙΙhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA188/
Συστήματα Ηλεκτρικών Μηχανών για Κίνηση και Ηλεκτροπαραγωγή Ιhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA258/
Συστήματα Ηλεκτρικών Μηχανών για Κίνηση και Ηλεκτροπαραγωγή ΙΙhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA289/
Συστήματα Ραντάρhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA214/
Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτωνhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA412/
Σχεδιασμός Εγκαταστάσεων με τη χρήση Υπολογιστώνhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA229/
Σχεδιασμός Ενσωματωμένων Συστημάτωνhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA182/
Σχεδιασμός Ηλεκτρικών Μηχανώνhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA551/
Σχεδιασμός Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτωνhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA120/
Σχεδιασμός Μικροκυματικών Κυκλωμάτωνhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA191/
Σχεδιασμός Τηλεπικοινωνιακών Ζεύξεωνhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA119/
Σχεδιασμός Τηλεπικοινωνιακών Κυκλωμάτων Υψηλών Συχνοτήτων (RF)https://eclass.duth.gr/courses/TMA515/
Τεχνική Μηχανικήhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA408/
Τεχνική Νομοθεσία και Mελέτες
Τεχνικό Σχέδιοhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA216/
Τεχνολογία Ήχουhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA309/
Τεχνολογία Λογισμικούhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA567/
Τεχνολογία Παράλληλης Επεξεργασίαςhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA413/
Τεχνολογική Καινοτομία και Επιχειρηματικότηταhttps://eclass.duth.gr/courses/TME240/
Τηλεπισκόπησηhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA111/
Τυποποίηση–Πρότυπα–Διαχείριση Ολικής Ποιότηταςhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA217/
Τυποποίηση–Πρότυπα–Διαχείριση στην Ασφάλεια της Εργασίαςhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA103/
Υπολογιστική Νοημοσύνηhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA154/
Υψηλές Τάσεις Ι
Υψηλές Τάσεις ΙΙ
Φιλοσοφία της Επιστήμηςhttps://eclass.duth.gr/courses/TMB259/
Φυσικήhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA553/
Φυσική Πλάσματοςhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA359/
Φωτοβολταϊκά Στοιχεία και Εφαρμογέςhttps://eclass.duth.gr/courses/ΤΜΑ387
Ψηφιακά Τηλεπικοινωνιακά Συστήματαhttps://eclass.duth.gr/courses/T31Y/
Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόναςhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA146/
Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματοςhttps://eclass.duth.gr/courses/TMA266/