Επισυνάπτονται οι ανακοινώσεις για τη Διεξαγωγή Βιωματικών Εργαστηρίων από τη ΔοΣυΠ