Τσαλίδης Φίλιππος

ΒΑΘΜΙΔΑ:Καθηγητής
ΤΟΜΕΑΣ:Τομέας Ηλεκτρονικής και Τεχνολογίας Συστημάτων Πληροφορικής
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ:Εργαστήριο Ηλεκτρονικής
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Σχεδιασμός Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων, Διατάξεων και Συστημάτων με διακριτά και Ολοκληρωμένα Ηλεκτρονικά Στοιχεία (Φ.Ε.Κ. προκ. 2/15-1-92 τ. παρ., Φ.Ε.Κ. διορ. 148/14-10-92)

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:Πανεπιστημιούπολη Κιμμέρια, Κτίριο Β, γραφείο 1.23
E-MAIL:tsalides@ee.duth.gr
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:+30 25410 79561
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:
CV:

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  • Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων
  • Οπτικές Ίνες και Εφαρμογές

 

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  • Διάγνωση Σφαλμάτων σε Ψηφιακά Συστήματα
  • Οπτοηλεκτρονική
  • Ειδικά Κεφάλαια Δικτύων Υπολογιστών

 

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ. Ε. Π.