Σαραφόπουλος Δημήτριος

ΒΑΘΜΙΔΑ:Αναπληρωτής Καθηγητής
ΤΟΜΕΑΣ:Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Διαστημικής
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ:Εργαστήριο Ηλεκτρομαγνητικής Θεωρίας
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Διαστημική Ηλεκτροδυναμική (Φ.Ε.Κ. προκ. 100/17-6-2004 τ. παρ., Φ.Ε.Κ. Διορισμού: Αρ. Φύλλου 235/20-9-2005 τ. ΝΠΔΔ)

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Πανεπιστημιούπολη Κιμμέρια, Κτίριο Β, γραφείο 2.16

E-MAIL:sarafo@ee.duth.gr
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:+30 2541021266, +30 6948961802
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:
CV:

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 • Ηλεκτροδυναμική, Διαστημικό Πλάσμα
 • Μαγνητοϋδροδυναμικά Κύματα
 • Μαγνητοσφαιρική φυσική άμεσα συσχετισμένη με πολυ-δορυφορικές παρατηρήσεις
 • Μηχανισμοί Επιτάχυνσης σωματιδίων, Μοντέλα Μαγητοσφαιρικών Καταιγίδων
 • Επανασύνδεση μαγνητικών γραμμών  (Reconnection) και δυναμική των «Double Layers»
 • H Μαγνητόσφαιρα ως Ηλεκτρικό Κύκλωμα
 • Μαγνητοσφαιρικοί πίδακες Ιόντων
 • Δημιουργία συνεστραμμένων μαγνητικών δομών με πυρήνα (Magnetic Flux Ropes)
 • Νηματοειδή ρεύματα και ρεύματα κατά μήκος του μαγνητικού πεδίου (FACs)
 • Αλληλεπίδραση Ηλιακού Ανέμου-Μαγνητόσφαιρας-Ιονόσφαιρας
 • Δορυφορικές Επικοινωνίες-Υπηρεσίες-Εφαρμογές

 

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Ηλεκτρομαγνητικά πεδία ΙΙ
 • Δορυφορικές Επικοινωνίες
 •  Διαστημικός καιρός
 • Εφαρμοσμένη Ηλεκτροδυναμική

 

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Δορυφορικές Τηλεπικοινωνίες

 

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Αναπληρωτής Καθηγητής στην Διαστημική Ηλεκτροδυναμική. Μέλος ΔΕΠ του Εργαστηρίου Ηλεκτρομαγνητικής Θεωρίας, του Τομέα Τηλεπικοινωνιών και Διαστημικής, του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΤΗΜΜΥ) του ΔΠΘ. Διπλωματούχος (1981) και Διδάκτωρ (1987) του ΤΗΜΜΥ / ΔΠΘ. Έχει εστιάσει την έρευνά του στην Ηλεκτροδυναμική του Γήινου Ηλεκτρομαγνητικού περιβάλοντος και ιδιαίτερα της Γήινης Μαγνητόσφαιρας και του “Διαστημικού Καιρού”. Έχει συνεργασθεί με αρκετούς επιστήμονες του εσωτερικού και εξωτερικού, με 42 εκτεταμένες  δημοσιευμένες εργασίες, ενώ είναι ο μοναδικός συγγραφέας σε 19. Πολλές εργασίες σχετίζονται με μηχανισμούς (α) επιτάχυνσης ενεργειακών σωματιδίων, (β) κατανάλωσης μαγνητικής ενέργειας (reconnection), (γ) δημιουργίας μαγνητικών πεδίων (dynamo action),  (δ) διέγερσης και διάδοσης MHD κυμάτων και ιδιαίτερα  τύπου Pc 5, (ε) διαφυγής (leakage) και διάχυσης ενεργειακών σωματιδίων, (στ) δημιουργίας χωρικών ασυμμετριών και (ζ) ασταθειών πλάσματος. Έχει υποστηρίξει την αδιέξοδη ερευνητική πορεία μέσω της MHD προσέγγισης, και προτείνει, παράλληλα με την χρήση του μαγνητικού πεδίου, την απαραίτητη εισαγωγή κατανεμημένων ρευμάτων και ηλεκτρικών πεδίων στην έρευνα του Διαστημικού πλάσματος. Διεργασίες διαχωρισμού φορτίων (charge separation) που μεταβάλλουν το πλάσμα σε μη ουδέτερο (non-neutral plasmas) υφέρπουν σε πολλές εργασίες σαν ένα καινοτόμο στοιχείο. Η δημιουργία ελικοειδών μαγνητικών δομών με πυρήνα (MFRs), η δημιουργία στεφανιαίων εκπομπών μάζας στον Ήλιο (CMEs) καθώς και οι διεργασίες δημιουργίας ηλιακού και αστρικού Δυναμό έχουν προσεγγισθεί ριζικά διαφορετικά. Στις εργασίες έχει αναλύσει πειραματικά δεδομένα από τις διαστημικές αποστολές IMP-7/8, ISEE-1/2/3, GEOTAIL, WIND, ACE, POLAR, INTERBALL, CLUSTER, THEMIS και από δορυφόρους σε GΕΟ, όπως και αλυσίδες μαγνητογραμμάτων εδάφους. Έχει μετάσχει σε Διεθνή και Ελληνικά Συνέδρια. Διδάσκει μαθήματα εφαρμοσμένης ηλεκτροδυναμικής και Δορυφορικές Επικοινωνίες.

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 1. Sarafopoulos D. V., and E. T. Sarris, Inverse Velocity Dispersion of Energetic Particle bursts inside the Plasma Sheet, Planetary and Space Science, 36, 1181-1199, 1988.
 2. Sarafopoulos D.V., Long duration Pc 5 compressional pulsations inside the Earth’s magnetotail lobes, Annales Geophysicae, 13, 926-937, 1995.
 3. Sarafopoulos D. V., N. F. Sidiropoulos, E. T. Sarris, V. Lutsenko, and K. Kudela, The Dawn-dusk plasma sheet asymmetry of energetic particles: an INTERBALL perspective, Journal of Geophysical Research, 106, 13,053-13,067, 2001.
 4. Sarafopoulos D. V., K. Takahashi, and R. W. McEntire, Periodic variations of magnetosheath energetic electron flux associated with global Pc5 pulsations, Journal of Geophysical Research, 106, 13,037-13,053, 2001.
 5. Sarafopoulos D. V., Distinct solar wind pressure pulses producing convection twin-vortex systems in the ionosphere, Annales Geophysicae, 22, 2201-2211, 2004.
 6. Sarafopoulos D. V., Repetitive X-line Hall current structures over the dawnside ionosphere induced by successive exo-magnetosphere pressure pulses, Annales Geophysicae, 22, 4153-4163, 2004.
 7. Sarafopoulos D. V., Bi-layer structure of counterstreaming energetic electron fluxes: a diagnostic tool of the acceleration mechanism in the Earth’s magnetotail, Annales Geophysicae, 28, 455–477, 2010.
 8. Sarafopoulos, D. V., Anatomy of the Pulsating Double Layer Source in the Earth’s Magnetotail, Journal of Engineering Science and Technology Review 8 (3), 21-38, 2015.
 9. Sarafopoulos, D.V. The Pattern of By Deflections Produced from Field-Aligned Currents Earthward of the Activation Source in the Earth’s Magnetosphere, International Journal of Geosciences, 7, 479-500. http://dx.doi.org/10.4236/ijg.2016.74037, 2016.
 10. Sarafopoulos, D.V., The Sun’s Fast Dynamo Action, Journal of Engineering Science and Technology Review 10 (2), 14- 34, http://www.jestr.org/downloads/Volume10Issue2/fulltext31022017.pdf, https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1703/1703.08060.pdf, 2017.
 11. Sarafopoulos, D.V., The solar fast dynamo action extended to A, Ap and Am type stars, https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1903/1903.08521.pdf, 2019.
 12. Sarafopoulos, D.V., The dynamo action for red dwarfs and red giant and supergiant stars, https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/2005/2005.08716.pdf, 2020.

 

GOOGLE SCHOLAR LINK

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=srGGmhkAAAAJ

 

SCOPUS LINK

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602380022

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ. Ε. Π.