Παπαμάρκος Νικόλαος

ΒΑΘΜΙΔΑ:Καθηγητής
ΤΟΜΕΑΣ:Τομέας Ηλεκτρονικής και Τεχνολογίας Συστημάτων Πληροφορικής
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ:Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων, Επεξεργασίας Σημάτων και Εικόνων
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Ηλεκτρικά Κυκλώματα, Ψηφιακά Φίλτρα, Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνων (Φ.Ε.Κ. προκ. 288/22-10-2002, Φ.Ε.Κ. διορ. 148/27-6-2003)

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:Πανεπιστημιούπολη Κιμμέρια, Κτίριο Β, γραφείο 1.17
E-MAIL:papamark@ee.duth.gr
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:+30 25410 79585, Fax: +30 25410 79569
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:http://www.papamarkos.gr
CV:

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 • Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας
 • Ρομποτική Όραση
 • Επεξεργασία και Ανάλυση Ψηφιακών Εγγράφων
 • Σχεδιασμός Ψηφιακών Φίλτρων
 • Βελτιστοποίηση
 • Μετασχηματισμός Hough
 • Νευρωνικά Δίκτυα
 • Κβαντοποίηση Χρωμάτων
 • Ανάκτηση Εικόνας
 • Ασαφή Σύνολα
 • Σύντηξη Πληροφορίας
 • Αναγνώριση Προτύπων
 • Αναγνώριση χειρονομιών
 • Επεξεργασία Ψηφιακού Video

 

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι
 • Ηλεκτρικά Κυκλώματα ΙΙ
 • Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

 

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Ειδικά Κεφάλαια Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνων

 

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο κ. Νικόλαος Παπαμάρκος είναι Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανι-κών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δ.Π. Θράκης. Έλαβε το Δίπλωμα του Μηχανολόγου – Ηλεκτρολόγου Μηχανικού της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π. Θεσσαλονίκης το 1979 και το Διδακτορικό Δίπλωμα του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δ.Π. Θράκης το 1986. Κατά τη διάρκεια του 1987 και του 1992 ήταν επισκέπτης ερευνητής στο Georgia Institute of Technology, USA. Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα αναφέρονται στις περιοχές : ψηφιακή επεξεργασία σημάτων, ψηφιακή επεξεργασία και ανάλυση εικόνας, αναγνώριση προτύπων, νευρωνικά δίκτυα, ασαφής λογική, αναγνώριση χειρονομιών και αλγόριθμοι βελτιστοποίη¬σης. Στις περιοχές αυτές έχει δημοσιεύσει 73 επιστημονικές εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, 82 εργασίες σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Παράλληλα, είναι συγγραφέας έξι διδακτικών βιβλίων. Υπό την καθοδήγηση του έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς δέκα Διδακτορικές Διατριβές και είκοσι μία Μεταπτυχιακές Διατριβές.. Οι ετεροαναφορές στο έργο του ξεπερνούν τις 2970. Είναι μέλος του ΤΕΕ και Senior Member της ΙΕΕΕ.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ. Ε. Π.