Παπαμάρκος Νικόλαος

ΒΑΘΜΙΔΑ:Καθηγητής
ΤΟΜΕΑΣ:Τομέας Ηλεκτρονικής και Τεχνολογίας Συστημάτων Πληροφορικής
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ:Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων, Επεξεργασίας Σημάτων και Εικόνων
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Ηλεκτρικά Κυκλώματα, Ψηφιακά Φίλτρα, Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνων (Φ.Ε.Κ. προκ. 288/22-10-2002, Φ.Ε.Κ. διορ. 148/27-6-2003)

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:Πανεπιστημιούπολη Κιμμέρια, Κτίριο Β, γραφείο 1.17
E-MAIL:papamark@ee.duth.gr
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:+30 25410 79585, Fax: +30 25410 79569
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:http://www.papamarkos.gr
CV:

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 • Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας
 • Ρομποτική Όραση
 • Επεξεργασία και Ανάλυση Ψηφιακών Εγγράφων
 • Σχεδιασμός Ψηφιακών Φίλτρων
 • Βελτιστοποίηση
 • Μετασχηματισμός Hough
 • Νευρωνικά Δίκτυα
 • Κβαντοποίηση Χρωμάτων
 • Ανάκτηση Εικόνας
 • Ασαφή Σύνολα
 • Σύντηξη Πληροφορίας
 • Αναγνώριση Προτύπων
 • Αναγνώριση χειρονομιών
 • Επεξεργασία Ψηφιακού Video

 

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι
 • Ηλεκτρικά Κυκλώματα ΙΙ
 • Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

 

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Ειδικά Κεφάλαια Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνων

 

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο κ. Νικόλαος Παπαμάρκος είναι Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανι-κών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δ.Π. Θράκης. Έλαβε το Δίπλωμα του Μηχανολόγου – Ηλεκτρολόγου Μηχανικού της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π. Θεσσαλονίκης το 1979 και το Διδακτορικό Δίπλωμα του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δ.Π. Θράκης το 1986. Κατά τη διάρκεια του 1987 και του 1992 ήταν επισκέπτης ερευνητής στο Georgia Institute of Technology, USA. Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα αναφέρονται στις περιοχές : ψηφιακή επεξεργασία σημάτων, ψηφιακή επεξεργασία και ανάλυση εικόνας, αναγνώριση προτύπων, νευρωνικά δίκτυα, ασαφής λογική, αναγνώριση χειρονομιών και αλγόριθμοι βελτιστοποίη¬σης. Στις περιοχές αυτές έχει δημοσιεύσει 73 επιστημονικές εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, 82 εργασίες σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Παράλληλα, είναι συγγραφέας έξι διδακτικών βιβλίων. Υπό την καθοδήγηση του έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς δέκα Διδακτορικές Διατριβές και είκοσι μία Μεταπτυχιακές Διατριβές.. Οι ετεροαναφορές στο έργο του ξεπερνούν τις 2970. Είναι μέλος του ΤΕΕ και Senior Member της ΙΕΕΕ.

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 1. Vourkas, I., Abusleme, A., Vasileiadis, N., Sirakoulis, G.C., Papamarkos, N., “Towards memristive crossbar-based neuromorphic HW accelerators for signal processing”, (2017) 2017 6th International Conference on Modern Circuits and Systems Technologies, MOCAST 2017.
 2. Ntonti, M., Papamarkos, N., “A system for restoration and structural retrieval of documents”, (2017) Proceedings of the IASTED International Conference on Modelling, Identification and Control, 848, pp. 261-266.
 3. Ioannakis, G., Chamzas, C., Koutsoudis, A., Papamarkos, N., Pratikakis, I., Arnaoutoglou, F., Mitianoudis, N., Sgouros, T., “Applying conformal geometry for creating a 3D model spatial-consistent texture map” (2016) 2016 Digital Media Industry and Academic Forum, DMIAF 2016.
 4. Zafeiridis, P., Papamarkos, N., Goumas, S., Seimenis, I., “A new sharpening technique for medical images using wavelets and image fusion”, (2016) Journal of Engineering Science and Technology Review, 9 (3), pp. 187-200.
 5. Mitianoudis, N., Papamarkos, N., “Document image binarization using local features and Gaussian mixture modeling”, (2015) Image and Vision Computing, 38, pp. 33-51.
 6. Sgouropoulos, K., Stergiopoulou, E., Papamarkos, N., “A Dynamic Gesture and Posture Recognition System”, (2014) Journal of Intelligent and Robotic Systems: Theory and Applications, 76 (2), pp. 283-296.
 7. Zagoris, K., Pratikakis, I., Antonacopoulos, A., Gatos, B., Papamarkos, N., “Distinction between handwritten and machine-printed text based on the bag of visual words model”, (2014) Pattern Recognition, 47 (3), pp. 1051-1062.

 

GOOGLE SCHOLAR LINK

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=E8a90xYAAAAJ

 

SCOPUS LINK

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7004239049

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ. Ε. Π.