Νικολαΐδης Βασίλειος

ΒΑΘΜΙΔΑ:Επίκουρος Καθηγητής
ΤΟΜΕΑΣ:Τομέας Ενεργειακών Συστημάτων
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ:Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προστασία Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:Πανεπιστημιούπολη Κιμμέρια, Κτίριο Β, γραφείο 0.22
E-MAIL:vnikolai@ee.duth.gr
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:+30 25410 79521
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:
CV:

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

  • Ανάλυση προστασίας συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας και βιομηχανικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
  • Ανάλυση ευστάθειας συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας
  • Μελέτη βραχυκυκλωμάτων και ταχέων μεταβατικών φαινομένων σε ηλεκτρικά δίκτυα
  • Μοντελοποίηση εξοπλισμού και προσομοίωση λειτουργίας συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας

 

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  • Ηλεκτρικά Δίκτυα Καταναλωτών
  • Προστασία Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας
  • Έλεγχος και Ευστάθεια Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

 

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  • Ειδικά Κεφάλαια Προστασίας Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας
  • Οικονομοτεχνικά Βέλτιστος Σχεδιασμός Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

 

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

O κ. Βασίλειος Νικολαΐδης έλαβε το Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΤΗΜΜΥ) του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) το 2001, το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο «Παραγωγής και Διαχείριση Ενέργειας» από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) το 2002 και το Διδακτορικό Δίπλωμα από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ το 2007. Το Μάρτιο του 2012 διορίστηκε Λέκτορας στο ΤΗΜΜΥ-ΔΠΘ, ενώ το Σεπτέμβριο του 2016 διορίστηκε σε θέση Επίκουρου Καθηγητή. Από το 2003 συμμετέχει σε ερευνητικά έργα (6 διεθνή και εθνικά) και εφαρμοσμένα έργα συμβουλευτικής σε συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας, βιομηχανικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις ανανεωσίμων πηγών ενέργειας. Η έρευνά του αφορά κυρίως την προστασία, τον έλεγχο, την ευστάθεια και τα μεταβατικά των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας. Από το Νοέμβριο του 2018 είναι σύμβουλος του Φοιτητικού Παραρτήματος Θράκης της ΙΕΕΕ, από ενάρξεως διοργάνωσής της (το 2016) αναπληρωτής συντονιστής της διημερίδας της «Διεθνούς Ομάδας Ελλήνων Μηχανικών Ηλεκτρικής Ισχύος» (Hellenic International Power Group), από το 2012 συμμετέχων τακτικά στην επιτροπή αξιολόγησης της ετήσιας ημερίδας βράβευσης διπλωματικών εργασιών σε θέματα ηλεκτρικής ισχύος (ΙΕΕΕ Workshop on Power Engineering Dissertations-POWERED) από το Ελληνικό Παράρτημα Ισχύος και Ενέργειας του ΙΕΕΕ  (IEEE Greece Power & Energy Society Chapter) και από τον Ιούνιο του 2018 προσκεκλημένος συνεργάτης έκδοσης (guest editor) στο τεύχος ειδικού σκοπού με τίτλο “Harnessing smart grid technologies for combating modern power systems stability issues through feedback control” του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού “International Journal of Electrical Power & Energy Systems”. Ο κ. Νικολαΐδης είναι Senior Member του ΙΕΕΕ, μέλος της IEEE Power & Energy Society και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ. Ε. Π.