Μπεκάκος Μιχαήλ

ΒΑΘΜΙΔΑ:Καθηγητής
ΤΟΜΕΑΣ:Τομέας Ηλεκτρονικής και Τεχνολογίας Συστημάτων Πληροφορικής
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ:Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Υπολογιστές (Hardware) (Φ.Ε.Κ. προκ. 85/1-12-1999 τ. παρ., Φ.Ε.Κ. διορ. 106/25-5-2001 τ.Ν.Π.Δ.Δ.)

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:Πανεπιστημιούπολη Κιμμέρια, Κτίριο Β, γραφείο 1.25
E-MAIL:mbekakos@ee.duth.gr
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:+30 25410 79580, +30 25410 79584 Fax: +30 25410 79579,+30 25410 79576
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:
CV:

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 • Ψηφιακές δαμορφώσεις και τεχνικές υψηλής φασματικής απόδοσης
 • Μετάδοση δεδομένων μέσω τηλεοπτικών εκπομπών
 • Modems γραμμών ισχύος
 • Άμεση ψηφιακή σύνθεση συχνότητας (DDS)
 • Δίκτυα επικοινωνιών
 • Διαχείριση στόλου οχημάτων

 

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Οργάνωση Συστημάτων Υπολογιστών
 • Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
 • Ψηφιακά Συστήματα και Υπολογιστές
 • Τεχνολογία Παράλληλης Επεξεργασίας

 

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Αποτίμηση και Πρόβλεψη Απόδοσης Συστημάτων Υπολογιστών
 • Προχωρημένες Αρχιτεκτονικές Συστημάτων Υπολογιστών Υψηλής Απόδοσης και Τεχνικές Απεικόνισης Αλγορίθμων
 • Αποτίμηση και Πρόβλεψη Απόδοσης Συστημάτων Υπολογιστών

 

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ. Ε. Π.