Μεϊμαρίδου-Κόκκου Αμαλία

ΒΑΘΜΙΔΑ:Επίκουρη Καθηγήτρια
ΤΟΜΕΑΣ:Τομέας Φυσικής και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ:Μαθηματικό Σπουδαστήριο
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Διαφορικές εξισώσεις στην ποιοτική συμπεριφορά των λύσεων τους και τις εφαρμογές τους (Φ.Ε.Κ. προκ. 74/18-12-87 τ. παρ., Φ.Ε.Κ. διορ. 147/4-8-88)


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:Πανεπιστημιούπολη Κιμμέρια, Κτίριο Β, γραφείο 0.02
E-MAIL:ameimari@ee.duth.gr
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:+30 25410 79757
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ


ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  • Λογισμός μιας Μεταβλητής – Γραμμική Άλγεβρα
  • Διαφορικές Εξισώσεις
  • Μιγαδικές Συναρτήσεις & Μετασχηματισμοί

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ


ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ. Ε. Π.