Μάλιαρης Γεώργιος

ΒΑΘΜΙΔΑ:Επίκουρος Καθηγητής
ΤΟΜΕΑΣ:Τομέας Ενεργειακών Συστημάτων
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ:Εργαστήριο Ειδικής Μηχανολογίας
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Σχεδιασµός και βιοµηχανική παραγωγή µε συστήµατα CAD/CAM/CAE για τη μορφοποίηση συμβατικών και σύγχρονων υλικών (Φ.Ε.Κ. διορισμού 765/3-8-2015 τ. Γ')


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:Πανεπιστημιούπολη Κιμμέρια, Κτίριο Β, γραφείο 0.19
E-MAIL:gmaliari@ee.duth.gr
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:+30 25410 79729, Fax: +30 25410 79518
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 • Μηχανουργικές κατεργασίες – Εργαλειομηχανές με αφαίρεση υλικού και πλαστική παραμόρφωση
 • Εργαλειομηχανές CNC και συστήματα CAD/CAM
 • Συστήματα παραγωγής, βιομηχανικός αυτοματισμός
 • Μηχανολογικό Σχέδιο, Συστήματα CAD
 • Ρομποτικοί βραχίονες, βιομηχανικά ρομπότ
 • Προσδιορισμός μηχανικών ιδιοτήτων μεταλλικών και άλλων υλικών, αντοχή υλικών
 • Σχεδιασμός και υπολογιστικές τεχνικές με την μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων, Συστήματα CAE
 • Σχεδιομελέτη – κατασκευή πειραματικών διατάξεων
 • Επαγωγική θέρμανση δοκιμίων αλουμινίου και χύτευσή τους σε ημιστερεά κατάσταση
 • Προσομοίωση και βελτιστοποίηση της διαδικασίας χύτευσης με χρήση κατάλληλων υπολογιστικών λογισμικών πεπερασμένων στοιχείων
 • Αναπαραγωγή αρχαιολογικών ευρημάτων και άλλων αντικειμένων με τεχνολογίες σάρωσης της γεωμετρίας και ταχείας πρωτοτυποποίησης

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική
 • Τεχνική Μηχανική
 • Στοιχεία Ηλεκτρομηχανολογικών Διατάξεων Κίνησης και Μεταφοράς

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ


ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Δρ. Μηχ. Γεώργιος Μάλιαρης έχει λάβει το δίπλωμα του Μηχανολόγου Μηχανικού από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ, το 2000. Στη συνέχεια απέκτησε διδακτορικό δίπλωμα στη επιστήμη του Μηχανολόγου Μηχανικού, από το ίδιο Τμήμα, το 2007. Ο τίτλος της διδακτορικής του διατριβής είναι ο εξής: ‘Σχεδιομελέτη – κατασκευή πειραματικής διάταξης και ανάπτυξη αλγορίθμου πεπερασμένων στοιχείων για τον προσδιορισμό μηχανικών ιδιοτήτων ημιτηκομένων κραμάτων αλουμινίου σε θερμοκρασίες ημιστερεάς κατάστασης’. Διετέλεσε ερευνητής στο Εργαστήριο Εργαλειομηχανών & Διαμορφωτικής Μηχανολογίας του ΑΠΘ την περίοδο από 2000 έως και 2012. Παράλληλα εργάστηκε ως επιστημονικός συνεργάτης στο Fraunhofer PCCM, με έδρα το ΕΚΕΤΑ, την περίοδο 2008-2012. Εκλέχθηκε στη βαθμίδα του Λέκτορα, με γνωστικό αντικείμενο: “Σχεδιασμός & Βιομηχανική Παραγωγή με Συστήματα CAD/CAM/CAE”, το Νοέμβριο του 2009 στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του ΔΠΘ και διορίστηκε τον Ιανουάριο του 2012. Έχει συμμετάσχει ως ερευνητής σε περισσότερα από 9 Ευρωπαϊκά και Εθνικά ερευνητικά προγράμματα. Έχει δημοσιεύσει 18 επιστημονικά άρθρα σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά μετά από κρίση και 40 σε Διεθνή και Εθνικά συνέδρια με κριτές. Το επιστημονικό του έργο είναι αναγνωρισμένο, με περισσότερες από 60 ετεροαναφορές. H ερευνητική δραστηριότητα επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στη μοντελοποίηση πολύπλοκων οργανικών δομών που απαντώνται στη φύση, μέσω της εφαρμογής κατάλληλων μαθηματικών αλγορίθμων σε λογισμικά CAD. Guest Editor του περιοδικού “International Journal of Manufacturing Science and Engineering”. Κριτής σε διάφορα επιστημονικά περιοδικά στην επιστήμη των υλικών, μηχανική και αυτοματισμούς (International Journal of Materials Engineering, Journal of Mechanical Engineering and Automation, International Journal of Mechanics and Applications).

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ. Ε. Π.