Κατσίρη Ελευθερία

ΒΑΘΜΙΔΑ:Επίκουρη Καθηγήτρια
ΤΟΜΕΑΣ:Τομέας Λογισμικού και Ανάπτυξης Εφαρμογών
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ:Εργαστήριο Προγραμματισμού και Επεξεργασίας Πληροφοριών
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Λειτουργικά Συστήματα (ΦΕΚ διορισμού: 1417, τεύχος Γ, 6-12-2013)

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:Πανεπιστημιούπολη Κιμμέρια, Κτίριο A
E-MAIL:ekatsiri@ee.duth.gr
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:+30 25410 79781
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:https://www.imsi.athenarc.gr/en/people/member/50
CV:

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 • Μεσισμικό Διάχυτου Υπολογισμού
 • Μεσισμικό Δικτύων Αισθητήρων
 • Μεσισμικό Επεξεργασίας δεδομένων πραγματικού χρόνου
 • Περιβαλλοντικά Δίκτυα Αισθητήρων και Δίκτυα αισθητήρων ποιότητας αέρα
 • Μεσισμικό Διαδικτύου των πΡαγμάτων (IoT)
 • Διαχείριση συσκευών (Πρωτόκολλα M2M), ενεργοποίηση
 • Μεσισμικό Ροών δεδομένων, σύμπλοκων και σφηρημένων συμβάντων
 • Προσομοίωση δικτύων αισθητήρων

 

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Λειτουργικά Συστήματα
 • Δομημένος Προγραμματισμός
 • Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή

 

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Κατανεμημένα και Παράλληλα Συστήματα

 

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Η Ελευθερία Κατσίρη είναι από το Δεκέμβριο του 2013 Επίκουρη Καθηγήτρια (μόνιμη από τον Ιανουάριο του 2018), στο Τμήμα ΗΜ&ΜΥ του ΔΠΘ με αντικείμενο Λειτουργικά Συστήματα. Επίσης, από το 2014 είναι συνεργαζόμενο Μέλος ΔΕΠ του Ερευνητικού Κέντρου “Αθηνά”. Είναι απόφοιτος Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής από το Πανεπιστήμιο Πατρών (1998) και κάτοχος διδακτορικού τίτλου από το Engineering Department του Πανεπιστημίου Cambridge (2005), όπου της απονεμήθηκαν και οι υποτροφίες Domestic Studentship, CASE και Pressed Steel Award. Από το 1998-2000, εργάστηκε ως Αναλυτής Συστημάτων στην εταιρεία Procter&Gamble στις Βρυξέλλες (1998-2000). Από το 2005 έως το 2007, ήταν μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Department of Computing, Imperial College, όπου συνεργάστηκε με τις ερευνητικές ομάδες London e-Science Centre και Distributed Software Engineering. Από το 2007 έως το 2010 ήταν Λέκτορας στην Πληροφορική στο Birkbeck College, University of London.  Έχει επίσης εργαστεί για τις εταιρείες Velti Dr στο Λονδίνο (2007), και ως σύμβουλος του Υφυπουργού Παιδείας Ι. Πανάρετου σε θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης καθώς και ως επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου ΙΠΣΥ του Ε.Κ. Αθηνά, σε θέματα μεσισμικού διάχυτου υπολογισμού και δικτύων αισθητήρων.

Ως Επίκουρη Καθηγήτρια στο ΗΜ&ΜΥ, ΔΠΘ είναι υπεύθυνη για τη διδασκαλία των προπτυχιακών μαθημάτων Λειτουργικά Συστήματα, Δομημένος Προγραμματισμός και Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή καθώς και του μεταπτυχιακού μαθήματος Κατανεμημένα και Παράλληλα Συστήματα. Έχει επίσης διδάξει τα μαθήματα Δίκτυα Υπολογιστών, Ανάκτηση Πληροφοριών και Εξόρυξη Δεδομένων. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα σχετίζονται με μεσισμικό πραγματικού χρόνου για το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (ΙοΤ), το διάχυτο υπολογισμό, τα δίκτυα αισθητήρων και τα κατανεμημένα συστήματα. Είναι συγγραφέας 18 δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά με κριτές και 33 δημοσιεύσεων σε συνέδρια με κριτές ενώ συμμετείχε σε οκτώ ερευνητικά έργα ως συντονίστρια (1), υπεύθυνη ερευνητικής ενότητας (1) ή μέλος ομάδας (6). Συγκεκριμένα ήταν  συντονίστρια του έργου ALPINE (Συνεργασία 2011), το οποίο συμπεριλήφθηκε στις καλές πρακτικές της ΓΓΕΤ και παρουσιάστηκε στην 83η ΔΕΘ το 2016, συντονίστρια ενότητας εργασίας του έργου Υδρόπολη (Θαλής) και ερευνήτρια σε δύο Ευρωπαϊκά έργα (SPICE, iWidget), σε 2 Αγγλικά έργα (ICENI II, UbiMon) και 3 έργα ΕΣΠΑ (RFCure, Greenactions, CAP). Τέλος, έχει συμμετάσχει σε 11 επιτροπές αξιολόγησης της ΕΕ, αξιολογώντας συνολικά 46 προτάσεις και παρακολουθώντας 2 ερευνητικά έργα. Οι διεθνείς επιστημονικές δράσεις τις συμπεριλαμβάνουν 17 προσκεκλημένες ομιλίες σε διεθνή ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα,  συμμετοχή σε 11 επιστημονικές επιτροπές συνεδρίων, προεδρία 11 συνόδων και την αξιολόγηση εργασιών σε 8 διεθνή περιοδικά. Επίσης, έχει κατασκευάσει 13 συστήματα επίδειξης με υλικό και λογισμικό, όπως δίκτυα αισθητήρων, διαδικτυακές εφαρμογες, εκπαιδευτικά παιχνίδια και εφαρμογές προσομοίωσης δικτύου αισθητήρων.

Χρηματοδοτούμενα έργα στα οποία συμμετείχε είτε ως συντονίστρια ή ως ερευνήτρια

«Αρχιτεκτονική Ευφυών Δικτύων Αισθητήρων ΧαμηΛής Κατανάλωσης για ΠερΙβάλλοΝτική ΔιαχΕίριση (ALPINE)» στην πράξη «Συνεργασία 2011 – Συμπράξεις παραγωγικών και ερευνητικών φορέων σε εστιασμένους ερευνητικούς και τεχνολογικούς τομείς.»  Κωδικός: 11ΣΥΝ_6_411 Διάρκεια: 2013-2015
http://alpineproject.altec.gr

“ΥδρόΠολη: Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ της Αστικής Ανάπτυξης και των Υποδομών Νερού στην πόλη με έμφαση σε καινοτόμες παρεμβάσεις κατανεμημένης διαχείρισης” στην πράξη:  «Θαλής – Πρόγραμμα για την ενίσχυση της διεπιστημονικής έρευνας και καινοτομίας.» Κωδικός: 1272.  Διάρκεια: 2012-2015
http://www.hydropolis.gr

“RF – Cure: Τεχνολογικά Προηγμένο Νοσοκομείο με Αξιοποίηση της Τεχνολογίας RFID”, στην πράξη: «Υποστήριξη Νέων Επιχειρήσεων για Δραστηριότητες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης.» Κωδικός: 12SMEs2010, Διάρκεια: 2013-2015
http://gsrt.beta.ekt.gr/gsrt-beta/handle/11645/4462

«iWIDGET: Improved water efficiency through ICT technologies for integrated supply-demand side management» στο 7o  Πρόγραμμα Πλαίσιο, ICT. Κωδικός: 318272. Διάρκεια 2012-2015
http://www.i-widget.eu

«ΚΑΠ: Κοινό Αεροδρομικό Περιβάλλον» στην πράξη «Συνεργασία 2009 – Συμπράξεις παραγωγικών και ερευνητικών φορέων σε εστιασμένους ερευνητικούς και τεχνολογικούς τομείς.»  Κωδικός: 09ΣΥΝ-72-799 Διάρκεια: 2011-2013
http://www.airpoint.gr

«BiosensorNet: Autonomic Biosensor Networks for Pervasive Healthcare». EPSRC, Κωδικός: EP/C547586/1 Διάρκεια 2005-2009
http://ubimon.doc.ic.ac.uk/biosensornet/m432.html

«ICENI – Imperial College e-Science Networked Infrastructure», Enabling grids For E-science,  6o Πρόγραμμα Πλαίσιο
https://wp.doc.ic.ac.uk/lesc/projects/iceni/

«GENIE Grid Enabled Integrated Earth systems model – GENIE (NERC)»,  Enabling grids For E-science,  6o Πρόγραμμα Πλαίσιο
https://www.ercim.eu/publication/Ercim_News/enw61/price.html

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ. Ε. Π.