Δανίκας Μιχαήλ

ΒΑΘΜΙΔΑ:Καθηγητής
ΤΟΜΕΑΣ:Τομέας Ενεργειακών Συστημάτων
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ:Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Υψηλές Τάσεις (ΦΕΚ προκ. 34/21-10-91 τ. παρ., ΦΕΚ διορ. 164/19-11-92)

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:Πανεπιστημιούπολη Κιμμέρια, Κτίριο Β, γραφείο 0.25
E-MAIL:mdanikas@ee.duth.gr
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:+30 25410 79979
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:
CV:

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

  • Μερικές εκκενώσεις
  • Σύνθετα μονωτικά συστήματα (υπόγεια καλώδια, ηλεκτρικές μηχανές, μετασχηματιστές)
  • Διάσπαση ελαίου μετασχηματιστού, μονωτήρες εξωτερικού χώρου, μονωτήρες εσωτερικού χώρου
  • Εκκενώσεις επιφανείας σε στερεά μονωτικά υλικά
  • Προσομοίωση ηλεκτρικών δενδριτών σε συμβατικά πολυμερή και σε νανοσυνθετικά υλικά, διάσπαση νανοσυνθετικών υλικών

 

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  • Υψηλές Τάσεις Ι
  • Υψηλές Τάσεις ΙΙ

 

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  • Μονωτικά Υλικά
  • Μερικές Eκκενώσεις-Mηχανισμοί και Aνίχνευση

 

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ. Ε. Π.