Γραββάνης Γεώργιος

ΒΑΘΜΙΔΑ:Καθηγητής
ΤΟΜΕΑΣ:Τομέας Φυσικής και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ:Μαθηματικό Σπουδαστήριο
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Αριθμητικοί Υπολογισμοί (Φ.Ε.Κ. 1113/21.8.2014 τ. Γ΄)

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:Πανεπιστημιούπολη Κιμμέρια, Κτίριο A, 1ος όροφος
E-MAIL:ggravvan@ee.duth.gr
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:+30 25410 79759 , Fax: +30 25410 79764
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:
CV:

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά μου είναι σε Υπολογιστικές Μεθόδους – Μαθηματική Μοντελοποίηση και Εφαρμογές, Παράλληλοι Υπολογισμοί – Σχεδίαση Παράλληλων Αλγοριθμικών Μεθόδων, Μαθηματικά Πληροφορικής – Αριθμητικοί Αλγόριθμοι – Μαθηματικό Λογισμικό και Τεχνολογία Αραιών Πινάκων και Αριθμητική Επίλυση Διαφορικών Εξισώσεων με Μερικές Παραγώγους (μέθοδος των πεπερασμένων διαφορών και πεπερασμένων στοιχείων, μέθοδος διαχωρισμού των χωρίων, πολυπλεγματικές μέθοδοι, κ.τ.λ.). Επίσης σε τεχνολογία λογισμικού, σχεδίαση ανάλυση και εκτίμηση αλγορίθμων, αλγόριθμους αραιών πινάκων και δομές δεδομένων

 

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  • Mαθηματικό Λογισμικό
  • Εφαρμοσμένη Αριθμητική Ανάλυση
  • Επιστημονικοί Υπολογισμοί
  • Προηγμένοι Επιστημονικοί Υπολογισμοί

 

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  • Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένης Αριθμητικής Ανάλυσης
  • Ειδικά Θέματα Επιστημονικών Υπολογισμών Υψηλής Απόδοσης

 

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Γεώργιος Α. Γραββάνης έλαβε το B.Sc. with Joint Honours in Science από το University of Salford (Manchester, UK) το 1982, το Πτυχίο Μαθηματικών από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών το 1986, το M.Sc. in Numerical Analysis από το Brunel University (London, U.K.) το 1984 και το Διδακτορικό Δίπλωμα σε Υπολογιστικές Επιστήμες από το Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το 1992. Σήμερα είναι Καθηγητής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Αριθμητικών Υπολογισμών στο Τομέας Φυσικής και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Επίσης ήταν Συντονιστής και Μέλος ΣΕΠ της Θεματικής Ενότητας «Εισαγωγή στη Πληροφορική», Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του είναι σε Υπολογιστικές Μεθόδους – Μαθηματική Μοντελοποίηση και Εφαρμογές, Παράλληλοι Υπολογισμοί Υψηλής Απόδοσης – Σχεδίαση Παράλληλων Αλγοριθμικών Μεθόδων, Μαθηματικά της Πληροφορικής – Αριθμητικοί Αλγόριθμοι – Μαθηματικό Λογισμικό και Τεχνολογία Αραιών Πινάκων και Αριθμητική Επίλυση Διαφορικών Εξισώσεων με Μερικές Παραγώγους (μέθοδος των πεπερασμένων διαφορών και πεπερασμένων στοιχείων, μέθοδος διαχωρισμού των χωρίων, πολυπλεγματικές μέθοδοι, κ.τ.λ.). Επίσης στην τεχνολογία μαθηματικού λογισμικού, σχεδίαση ανάλυση και εκτίμηση αριθμητικών αλγορίθμων, αλγόριθμους αραιών πινάκων και δομές δεδομένων. Έχει δημοσιεύσει πάνω από διακόσιες (200) εργασίες σε διεθνή περιοδικά, διεθνή συνέδρια και κεφάλαια βιβλίων διεθνών εκδοτικών οίκων. Είναι μέλος του Editorial Board των περιοδικών Computers and Structures, Advances in Engineering Software, The Journal of Supercomputing, Future Generation Computer Systems – The International Journal of eScience, κτλ. Υπήρξε Συντάκτης τουλάχιστον δέκα πέντε (15) Ειδικών Εκδόσεων διεθνών περιοδικών. Έχει διατελέσει κριτής σε μεγάλο αριθμό διεθνών περιοδικών και συνεδρίων, καθώς και μέλος Επιστημονικών Επιτροπών Διεθνών Συνεδρίων. Έχει διατελέσει κριτής στο The Computing Reviews of ACM, Mathematical Reviews (AMS), και Zentralblatt MATH. Επίσης, υπήρξε αξιολογητής ερευνητικών προτάσεων στην Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών και του National Science Centre of Poland καθώς και αξιολογητής για υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών. Συμμετέχει στο Ευρωπαικό Πρόγραμμα CLOUDLIGHTNING που χρηματοδοτείται από το Η2020 – The Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020) με τίτλο “Αυτο-οργανομένο, Αυτο-διαχειριζόμενο Ετερογενές Yπολογιστικό Νέφος (Self-Organising, Self-Managing Heterogeneous Cloud – CloudLightning)” από 2/02/2015 έως 31/01/2018. Στον επαγγελματικό τομέα ήταν Προϊστάμενος Τμήματος Ανάλυσης και Προγραμματισμού της Διεύθυνση Μηχανογραφικών Εφαρμογών της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Ήταν μέλος της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο πρόγραμμα “TESS: TElematics in Social Security”, Social Security for the Migrant Workers, European Commission, Directorate General V, Employment, Industrial Relations and Social Affairs. Ήταν Εμπειρογνώμων στη Τεχνική Επιτροπή για την επεξεργασία των δεδομένων που αφορούν διακινούμενους ασφαλιζόμενους στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής για την επεξεργασία των δεδομένων που αφορούν διακινούμενους ασφαλιζόμενους στα κράτη – μέλη της Ευρωπαικής Επιτροπής, Βρυξέλλες, Ελληνική Προεδρία 01-06/2003.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ. Ε. Π.