Γραββάνης Γεώργιος

ΒΑΘΜΙΔΑ:Καθηγητής
ΤΟΜΕΑΣ:Τομέας Φυσικής και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ:
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Αριθμητικοί Υπολογισμοί (Φ.Ε.Κ. 1113/21.8.2014 τ. Γ΄)

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:Πανεπιστημιούπολη Κιμμέρια, Κτίριο A, 1ος όροφος
E-MAIL:ggravvan@ee.duth.gr
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:+30 25410 79759 , Fax: +30 25410 79764
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:
CV:

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά μου είναι σε Υπολογιστικές Μεθόδους – Μαθηματική Μοντελοποίηση και Εφαρμογές, Παράλληλοι Υπολογισμοί – Σχεδίαση Παράλληλων Αλγοριθμικών Μεθόδων, Μαθηματικά Πληροφορικής – Αριθμητικοί Αλγόριθμοι – Μαθηματικό Λογισμικό και Τεχνολογία Αραιών Πινάκων και Αριθμητική Επίλυση Διαφορικών Εξισώσεων με Μερικές Παραγώγους (μέθοδος των πεπερασμένων διαφορών και πεπερασμένων στοιχείων, μέθοδος διαχωρισμού των χωρίων, πολυπλεγματικές μέθοδοι, κ.τ.λ.).

 

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Mαθηματικό Λογισμικό
 • Εφαρμοσμένη Αριθμητική Ανάλυση
 • Επιστημονικοί Υπολογισμοί
 • Προηγμένοι Επιστημονικοί Υπολογισμοί

 

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένης Αριθμητικής Ανάλυσης
 • Ειδικά Θέματα Επιστημονικών Υπολογισμών Υψηλής Απόδοσης

 

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Γεώργιος Α. Γραββάνης έλαβε το B.Sc. with Joint Honours in Science από το University of Salford (Manchester, UK) το 1982, το Πτυχίο Μαθηματικών από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών το 1986, το M.Sc. in Numerical Analysis από το Brunel University (London, U.K.) το 1984 και το Διδακτορικό Δίπλωμα σε Υπολογιστικές Επιστήμες από το Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το 1992. Σήμερα είναι Καθηγητής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Αριθμητικών Υπολογισμών στο Τομέα Φυσικής και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Επίσης είναι Συντονιστής και Μέλος ΣΕΠ της Θεματικής Ενότητας «Εισαγωγή στη Πληροφορική», Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του είναι σε Υπολογιστικές Μεθόδους – Μαθηματική Μοντελοποίηση και Εφαρμογές, Παράλληλοι Υπολογισμοί Υψηλής Απόδοσης – Σχεδίαση Παράλληλων Αλγοριθμικών Μεθόδων, Μαθηματικά της Πληροφορικής – Αριθμητικοί Αλγόριθμοι – Μαθηματικό Λογισμικό και Τεχνολογία Αραιών Πινάκων και Αριθμητική Επίλυση Διαφορικών Εξισώσεων με Μερικές Παραγώγους (μέθοδος των πεπερασμένων διαφορών και πεπερασμένων στοιχείων, μέθοδος διαχωρισμού των χωρίων, πολυπλεγματικές μέθοδοι, κ.τ.λ.). Έχει δημοσιεύσει πάνω από διακόσιες (200) εργασίες σε διεθνή περιοδικά, διεθνή συνέδρια και κεφάλαια βιβλίων διεθνών εκδοτικών οίκων. Είναι μέλος του Editorial Board των περιοδικών Computers and Structures, Advances in Engineering Software, The Journal of Supercomputing, Future Generation Computer Systems, κτλ. Υπήρξε Συντάκτης τουλάχιστον δέκα πέντε (15) Ειδικών Εκδόσεων διεθνών περιοδικών. Έχει διατελέσει κριτής σε μεγάλο αριθμό διεθνών περιοδικών και συνεδρίων, καθώς και μέλος Επιστημονικών Επιτροπών Διεθνών Συνεδρίων. Έχει διατελέσει κριτής στο The Computing Reviews of ACM, Mathematical Reviews (AMS), και Zentralblatt MATH.

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 • Συμμετοχή στο Ευρωπαικό Πρόγραμμα CLOUDLIGHTNING που χρηματοδοτήθηκε από το Η2020 – The Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020) με τίτλο «Αυτο-οργανομένο, Αυτο-διαχειριζόμενο Ετερογενές Yπολογιστικό Νέφος (Self-Organising, Self-Managing Heterogeneous Cloud – CloudLightning)» από 2/02/2015 έως 31/01/2018 – Κύριος Ερευνητής.

 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • Moutafis B.E., Gravvanis G.A., Filelis-Papadopoulos C.K. (2020): Hybrid Multi-Projection method using Sparse Approximate Inverses on GPU clusters, Int. J. High Performance Computing Applications, accepted
 • Grylonakis E.-N. G., Gravvanis G.A., Filelis-Papadopoulos C.K., Fokas A.S. (2019): A Parallel Unified Transform Solver based on Domain Decomposition for solving Linear Elliptic PDEs, The J. of Supercomputing 75, 4947-4985
 • Efthymiopoulos C., Kyziropoulos P.E., Paez R.I., Zouloumi K. and Gravvanis G.A. (2019): Manifold spirals, disc-halo interactions and the secular evolution in N-body models of barred galaxies, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNNRAS) 484(2), 1487-1505.
 • Grylonakis E.-N. G., Filelis-Papadopoulos C.K., Gravvanis G.A., Fokas A.S. (2019): An iterative spatial-stepping numerical method for linear elliptic PDE using the unified transform, J. Comput. Appl. Math. 352, 194-209.
 • Tselepidis N.A., Filelis-Papadopoulos C.K., Gravvanis G.A. (2019): Distributed algebraic tearing and interconnecting techniques, Numerical Algorithms, 82(3), pp 809-842.
 • Moutafis B.E., Filelis-Papadopoulos C.K. Gravvanis G.A. (2018): Hybrid Parallel Schur Complement Techniques based on Multi-Projection type methods, SIAM J. Sci. Comp. 40(4), C634 – C654

 

GOOGLE SCHOLAR LINK

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=WiPMkVwAAAAJ

 

SCOPUS LINK

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6701830580

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ. Ε. Π.