Γκιργκινούδη Δήμητρα

ΒΑΘΜΙΔΑ:Επίκουρη Καθηγήτρια
ΤΟΜΕΑΣ:Τομέας Ηλεκτρονικής και Τεχνολογίας Συστημάτων Πληροφορικής
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ:Εργαστήριο Τεχνολογίας Ηλεκτροτεχνικών και Ηλεκτρονικών Υλικών
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Τεχνολογία ημιαγωγών και μικροηλεκτρονικών στοιχείων με βάση το πυρίτιο (Si) και κράματα αυτού. (Φ.Ε.Κ. προκ. 3/19-1-96 τ. παρ., Φ.Ε.Κ. διορ. 155/3-10-96)

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:Πανεπιστημιούπολη Κιμμέρια, Κτίριο B , γραφείο 1.19 (1ος όροφος)
E-MAIL:dgirgin@ee.duth.gr
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:+30 25410 79558
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:
CV:

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  • Επιστήμη Υλικών
  • Ειδικά Κεφάλαια Μικροηλεκτρονικής

 

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  • Τεχνολογία VLSI και Προσομοίωση Διεργασιών
  • Άμορφοι και Πολυκρυσταλλικοί Hμιαγωγοί
  • Ειδικά Κεφάλαια Μικροηλεκτρονικής

 

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

H Δήμητρα Γκιργκινούδη είναι Επίκουρος Καθηγήτρια του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δ. Π. Θράκης. Έλαβε το Ph. D. από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δ. Π. Θράκης το 1988. Εκλέχτηκε στη βαθμίδα του Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο <Τεχνολογία ημιαγωγών και μικροηλεκτρονικών στοιχείων με βάση το πυρίτιο και κράματα αυτού> το 1989. Έχει συμμετάσχει ως ερευνήτρια σε 12 Ευρωπαϊκά και Εθνικά ερευνητικά – αναπτυξιακά προγράμματα. Eχει δημοσιεύσει περισσότερες από 40 ερευνητικές εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και σε διεθνή συνέδρια και 30 περίπου σε εθνικά συνέδρια με σύστημα κριτών. Το επιστημονικό έργο της είναι αναγνωρισμένο με 240 ετεροαναφορές. Τα ερευνητικά της αντικείμενα περιλαμβάνουν την τεχνολογία ημιαγωγικών υλικών, τη Μικροηλεκτρονική και τα ΤF φωτοβολταϊκά στοιχεία.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ. Ε. Π.