Γεωργουλάς Νικόλαος

ΒΑΘΜΙΔΑ:Καθηγητής
ΤΟΜΕΑΣ:Τομέας Ηλεκτρονικής και Τεχνολογίας Συστημάτων Πληροφορικής
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ:Εργαστήριο Τεχνολογίας Ηλεκτροτεχνικών και Ηλεκτρονικών Υλικών
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Μικροηλεκτρονικά και Οπτοηλεκτρονικά Υλικά και Στοιχεία (Φ.Ε.Κ. προκ. ως Αν. Καθ. 15/21-5-93 τ. παρ. -ως Καθ. δεν έγινε προκήρυξη- Φ.Ε.Κ. διορ. ως Καθηγητής 98/7-5-2003 τ. Ν.Π.Δ.Δ.) Μικροηλεκτρονικά και Οπτοηλεκτρονικά Υλικά και Στοιχεία.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:Πανεπιστημιούπολη Κιμμέρια, Κτίριο Β, γραφείο 1.10
E-MAIL:ngeorgou@ee.duth.gr
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:+30 25410 79551, +30 25410 79542 Fax: +30 25410 79545
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:
CV:

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

  • Μικροηλεκτρονική και Νανοηλεκτρονική τεχνολογία
  • Οπτοηλεκτρονική τεχνολογία
  • Τεχνολογία μικροαισθητήρων
  • Φωτοβολταϊκή τεχνολογία
  • Τεχνολογία συσσωρευτών ενέργειας
  • Προσομοίωση τεχνολογικών διεργασιών και λειτουργίας μικροηλεκτρονικών διατάξεων

 

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  • Οπτοηλεκτρονική
  • Φωτοβολταϊκά Στοιχεία και Εφαρμογές

 

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  • Ηλεκτρονικά Στοιχεία Hμιαγωγών Προτυποποίηση και Προσομοίωση
  • Αισθητήρες Πυριτίου

 

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Νικόλαος Γεωργουλάς πήρε το Δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (Dipl. Ing.) και και το Διδακτορικό Δίπλωμα ( Dr. Dipl. Ing.) από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών τού Τεχνικού Πανεπιστημίου του Μονάχου (Technical University of Munich, TUM) το 1978 και το 1981, αντίστοιχα. Από το 1983 – 1985 ήταν Έκτακτος Καθηγητής στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Καβάλας. Από το 1985 είναι μέλος ΔΕΠ στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΔΠΘ, όπου διδάσκει τα προπτυχιακά μαθήματα: “Οπτοηλεκτρονική” και “Φωτοβολταϊκά Στοιχεία και Εφαρμογές”.

Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος διδάσκει τα μαθήματα “Ηλεκτρονικά Στοιχεία Hμιαγωγών, Προτυποποίηση και Προσομοίωση” και “Αισθητήρες Πυριτίου”. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι κυρίως στην Μικροηλεκτρονική και Νανοηλεκτρονική Τεχνολογία. Στις περιοχές αυτές έχει δημοσιεύσει πάνω από 55 εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια και έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 18 Ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα. Από το 2008 είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Ηλεκτροτεχνικών και Ηλεκτρονικών Υλικών.

Διετέλεσε Πρόεδρος του Τμήματος για δύο συνεχόμενες θητείες (1997-1999 και 1999-2001) καθώς επίσης, μέλος της Κοσμητείας (1997-2001) ,της Συγκλήτου (1997-2001) και της Επιτροπής Ερευνών του ΔΠΘ (1997-2003). Υπήρξε μέλος της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού του ΔΠΘ και Ιδρυματικός Υπεύθυνος των Γραφείων Διασύνδεσης και Επιχειρηματικότητας του Ιδρύματος. Είναι μέλος διαφόρων επιστημονικών ενώσεων όπως Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (T.E.E.), Εταιρία Επιστήμης και Τεχνικής της Συμπυκνωμένης Ύλης (Μ.Ε.Ε.Ε.Τ.Σ.Υ.) και Επιστημονική Εταιρεία Micro & Nano.Τέλος, υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Ηλιακής Τεχνικής (Ι.Η.Τ) καθώς και μέλος της Συντακτικής Επιτροπής στην Επιστημονική Σειρά ΙΙΙ των εκδόσεων του Τ.Ε.Ε. (Θέματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής).

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ. Ε. Π.