ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Διδάσκοντες: Πρατικάκης Ιωάννης
Εξάμηνο: 7ο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:

Μονάδες ECTS: 3
Διδακτικές Μονάδες: 3
Ώρες Θεωρίας: 2
Ώρες Ασκήσεων: 0
Ώρες Εργαστηρίου: 2

ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:https://eclass.duth.gr/courses/TMA542/

Περιγραφή Μαθήματος

Εισαγωγή – Οπτικοί αισθητήρες και ανθρώπινη όραση, Γεωμετρικά μοντέλα καμερών, Βαθμονόμηση καμερών, Χρώμα – Φυσική έννοια, μοντέλα αναπαράστασης, Αρχές στερέοψης και γεωμετρία πολλαπλών θέσεων παρατήρησης, Ανίχνευση χαρακτηριστικών, Θεωρία γραμμικής και μη-γραμμικής κλίμακας-χώρου (scale-space), Κατάτμηση 3Δ αντικειμένων, Αντιστοίχιση δομών 3Δ αντικειμένων, Αντίληψη και Ανίχνευση κίνησης, Εκτίμηση και τμηματοποίηση της κίνησης, Ανακατασκευή 3Δ σχήματος από μία εικόνα και από πληροφορία κίνησης, Ανακατασκευή πληροφορίας βάθους από πολλαπλές εικόνες, Εφαρμογές : Αναγνώριση 3Δ προσώπων & εκφράσεων, Ανάκτηση 3Δ αντικειμένων.