ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Διδάσκοντες: Μητιανούδης Νικόλαος
Εξάμηνο: 8ο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:

Μονάδες ECTS: 5
Διδακτικές Μονάδες: 4
Ώρες Θεωρίας: 2
Ώρες Ασκήσεων: 1
Ώρες Εργαστηρίου: 2

ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:https://eclass.duth.gr/courses/TMA266/

Περιγραφή Μαθήματος

Θεωρία γραμμικής επεξεργασίας σημάτων. Μετατροπή συνεχών σημάτων σε διακριτάσήματα: δειγματοληψία, κβαντισμός και θόρυβος. Αναπαραγωγή συνεχών σημάτων από διακριτά δείγματα. Θεωρία μετασχηματισμού Ζ. Γρήγορος μετασχηματισμός Fourier (FFT).Ανάλυση και σχεδίαση ψηφιακών φίλτρων. Υλοποίηση ψηφιακών φίλτρων και προβλήματα κβαντισμού. Συστοιχίες φίλτρων (Filter Banks), Γραμμικά φίλτρα πρόβλεψης, Φίλτρα Wiener και Προσαρμοζόμενα Φίλτρα.