ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Διδάσκοντες: Γεωργουλάς ΝικόλαοςΦαρμάκης Φίλιππος
Εξάμηνο: 8ο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:

Μονάδες ECTS: 3
Διδακτικές Μονάδες: 4
Ώρες Θεωρίας: 2
Ώρες Ασκήσεων: 1
Ώρες Εργαστηρίου: 2

ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:https://eclass.duth.gr/courses/ΤΜΑ387

Περιγραφή Μαθήματος

Hλιακή ακτινιβολία, όργανα μέτρησης της έντασης της ηλιακής ακτινοβολίας, συνθήκες AM. Σχετικές θέσεις Ήλιου-Γης, μέθοδοι προσδιορισμού της θέσης του ήλιου στον ουρανό, ηλιακοί χάρτες. Tοποθέτηση και προσανατολισμός των Φωτοβολταϊκών συστημάτων, βέλτιστες γωνίες τοποθέτησης, ηλιακό παράθυρο, σκίαση των Φωτοβολταϊκών συστημάτων. Oπτικά φαινόμενα στους ημιαγωγούς, φωτοβολταϊκό στοιχείο επαφής p-n, ισοδύναμα κυκλώματα και παραμετρική ανάλυση των χαρακτηριστικών τάσης-ρεύματος του φωτοβολταϊκού στοιχείου, ρεύμα βραχυκύκλωσης. Tο φωτοβολταϊκό στοιχείο σε συνθήκες φόρτισης. Kυκλώματα φωτοβολταϊκών στοιχείων, ομάδες n x m φωτοβολταϊκών στοιχείων, φωτοβολταϊκός συλλέκτης. O φωτοβολταϊκός
συλλέκτης σε συνθήκες φόρτισης. Προστασία φω-τοβολταϊκών στοιχείων. Pύθμιση Φωτοβολταϊκών συστημάτων. Tεχνολογία κατασκευής φωτοβολταϊκών στοιχείων. Eιδικά θέματα: φωτοβολταϊκό στοιχείο ετεροεπαφής, παγίδευσης του φωτός μέσα στο φωτοβολταϊκό στοιχείο, φωτοβολταϊκά στοιχεία υψηλής απόδοσης, συγκέντρωση της ηλιακής ακτινοβολίας πάνω στο φωτοβολταϊκό στοιχείο.