ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Διδάσκοντες: Σαρρής Θεόδωρος
Εξάμηνο: 6ο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:

Μονάδες ECTS: 3
Διδακτικές Μονάδες: 3
Ώρες Θεωρίας: 2
Ώρες Ασκήσεων: 1
Ώρες Εργαστηρίου: 0

ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:https://eclass.duth.gr/courses/TMA359/

Περιγραφή Μαθήματος

Παράμετροι πλάσματος. Μήκος Debye – Θωράκιση Debye. Συχνότητα Πλάσματος. Κίνηση φορτισμένων σωματιδίων σε Η/Μ πεδία διαφόρων τοπολογιών. Αδιαβατικές σταθερές. Αγωγιμότητα πλάσματος. Μαγνητοϊοντική θεωρία. Διάδοση Η/Μ κυμάτων σε κρύο και θερμό μαγνητόπλασμα. Στατιστική περιγραφή συστήματος σωματιδίων και πεδίων. Εξίσωση Boltzmann. Εξίσωση Vlasov. Ηλεκτροστατικά κύματα. Απόσβεση Landau. Αστάθειες δέσμης σωματιδίων. Παραδείγματα Φυσικού και Τεχνητού Πλάσματος. Συσκευές μέτρησης σωματιδίων πλάσματος.