ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Διδάσκοντες: Δανίκας Μιχαήλ
Εξάμηνο: 8ο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:

Μονάδες ECTS: 5
Διδακτικές Μονάδες: 4
Ώρες Θεωρίας: 2
Ώρες Ασκήσεων: 1
Ώρες Εργαστηρίου: 2

ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Περιγραφή Μαθήματος

Ηλεκτρικό πεδίο τεχνικών διατάξεων. Ηλεκτρική διάσπαση κενού, αερίων, στερεών και υγρών μονωτικών. Ηλεκτρική διάσπαση κενού. Μερικές ηλεκτρικές εκκενώσεις. Παραγωγή εναλλασσόμενων, συνεχών και κρουστικών υψηλών τάσεων.Μέτρηση εναλλασσόμενων, συνεχών και κρουστικών υψηλών τάσεων. Ατμοσφαιρικές υπερτάσεις. Οδεύοντα κύματα. Αλεξικέραυνα.