ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Διδάσκοντες: Αναγνωστόπουλος ΓεώργιοςΣαρρής Θεόδωρος
Εξάμηνο: 7ο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:

Μονάδες ECTS: 3
Διδακτικές Μονάδες: 3
Ώρες Θεωρίας: 2
Ώρες Ασκήσεων: 1
Ώρες Εργαστηρίου: 0

ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:https://eclass.duth.gr/courses/TMA111/

Περιγραφή Μαθήματος

Βασικές αρχές. Τροχιές Δορυφόρων Τηλεπισκόπησης. Υπολογισμοί ρυθμού ανανέωσης εικόνων τηλεπισκόπησης/ρυθμού κάλυψης περιοχής. ΗΜ ακτινοβολία: ορολογία. Αλληλεπίδραση με το περιβάλλον. Φορείς και αισθητήρια: δορυφόροι, όργανα. Ψηφιακή επεξεργασία εικόνων: ορισμοί, διορθώσεις μετρήσεων, τεχνικές επεξεργασίας, μετασχηματισμοί, φίλτρα. Επιβλεπόμενη και μη επιβλεπόμενη ταξινόμηση.