ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διδάσκοντες: Δροσάτος Γεώργιος
Εξάμηνο: 6ο

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:

Μονάδες ECTS: 3
Διδακτικές Μονάδες: 3
Ώρες Θεωρίας: 2
Ώρες Ασκήσεων: 1
Ώρες Εργαστηρίου: 0

ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:https://eclass.duth.gr/courses/TMA567/

Περιγραφή Μαθήματος

Εισαγωγή στη μηχανική λογισμικού. Κοινωνικοτεχνικά και κρίσιμα συστήματα. Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. Απαιτήσεις και προδιαγραφές λογισμικού. Τεχνικές συλλογής απαιτήσεων. Μοντέλα ανάπτυξης συστημάτων λογισμικού. Αρχιτεκτονικές συστημάτων. Σχεδιασμός λογισμικού. Ειδικά θέματα σχεδιασμού συστημάτων. Ανάπτυξη λογισμικού (components και επανάχρηση). Επαλήθευση και επικύρωση λογισμικού. Συντήρηση και εξέλιξη λογισμικού.