ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Διδάσκοντες: Μητιανούδης Νικόλαος
Εξάμηνο: 6ο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:

Μονάδες ECTS: 3
Διδακτικές Μονάδες: 3
Ώρες Θεωρίας: 2
Ώρες Ασκήσεων: 1
Ώρες Εργαστηρίου: 0

ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:https://eclass.duth.gr/courses/TMA309/

Περιγραφή Μαθήματος

Βασικές έννοιες της ακουστικής. Ηχητικές πηγές. Η διάδοση του ήχου: Ηχητικά κύματα. Επίλυση κυματικών εξισώσεων, ακουστικά φυσικά μεγέθη, διάδοση του ήχου στην ατμόσφαιρα. Διάδοση ήχου σε κλειστό χώρο. Φυσιολογία της Ακοής. Ανθρώπινη Αντίληψη του Ήχου. Ψυχοακουστική και Φαινόμενο Απόκρυψης. Σύστημα Ανθρώπινης Ομιλίας. Μικρόφωνα: Βασικές σχέσεις, μικρόφωνα πυκνωτή, δυναμικά μικρόφωνα, μικρόφωνα ταινίας, μικρόφωνα MEMS, χρήση μικροφώνων. Μεγάφωνα: Βασικές σχέσεις απόκριση συστήματος, πρακτική λειτουργία διαφράγματος, ηχεία. Μαθηματικά εργαλεία της ανάλυσης ήχου: Μ/Σ Fourier, M/Σ Fourier Βραχέως Χρόνου, Φασματογράφημα, Συνάρτηση Αυτοσυσχέτισης, Ψηφιακά Φίλτρα. Μοντελοποίηση Ανθρώπινης Ομιλίας: Μοντέλα Γραμμικής Πρόβλεψης, Συντελεστές Γραμμικής Πρόβλεψης, Αρχή λειτουργίας Κωδικοποιητή CELP, Cepstrum, Mel-Frequency Cepstrum Coefficients (MFCC), Voice Morphing. Μοντελοποίηση Μουσικών Οργάνων: Προσθετική Σύνθεση, Αφαιρετική Σύνθεση, Σύνθεση ΑΜ-FM, Φυσική Μοντελοποίηση Οργάνων. Μουσικά Ηχητικά Εφέ: Επεξήγηση και Ψηφιακές Υλοποιήσεις βασικών εφέ, όπως Distortion, Chorus, Phaser, Flanger, Delay, Echo, Reverb, Compressor, Wah-wah, stereo pan.