ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Διδάσκοντες: Λυγούρας ΙωάννηςΤσαλίδης Φίλιππος
Εξάμηνο: 4ο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:

Μονάδες ECTS: 6
Διδακτικές Μονάδες: 4
Ώρες Θεωρίας: 2
Ώρες Ασκήσεων: 1
Ώρες Εργαστηρίου: 2

ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:https://eclass.duth.gr/courses/TMA412/

Περιγραφή Μαθήματος

Ψηφιακά Συστήματα και Ψηφιακοί Υπολογιστές, Δυαδικοί Αριθμοί, Λογικές Πύλες και Πρότυπα Συμβολισμού, Βασικές Έννοιες Λογικών Κυκλωμάτων, Σύνολα, Άλγεβρα Boole, Λογικές Συναρτήσεις και Μέθοδοι Απλοποίησης, Κανονικές Μορφές και Θεωρήματα Επέκτασης του Shannon, Πίνακες Αλήθειας, Ανάλυση και Σύνθεση Κυκλωμάτων, Συνδυαστικά και Ακολουθιακά Κυκλώματα, Δυαδικός Αθροιστής, Ημιαθροιστής, Πλήρης Αθροιστής, Παράλληλος Αθροιστής και Αφαιρέτης, Διορατικός Αθροιστής Κρατούμενου, Αριθμητική και Αθροιστής Δυαδικά Κωδικοποιημένων Δεκαδικών, Συγκριτής, Αποκωδικοποιητής – Κωδικοποιητής, Αποπλέκτης, Πολυπλέκτης, Διάδρομος, Δομημένες Τεχνικές Σχεδίασης με Κυκλώματα MSI και LSI, Προγραμματιζόμενος Λογικός Πίνακας, Μνήμη Ανάγνωσης Μόνο, Δισταθή Παλμοκυκλώματα (ΔΠ), Επαναληπτικές Συστοιχίες, Πυροδότηση ΔΠς, Ανάλυση Ακολουθιακών Κυκλωμάτων με Ρολόϊ, Ελαχιστοποίηση και Κωδικοποίηση Καταστάσεων, Πίνακες Διέγερσης ΔΠς, Σχεδίαση Μετρητών, Καταχωρητές, Μετρητές, Ακολουθίες Χρονισμού. Ασκήσεις.