ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Διδάσκοντες: Κυριακού Γεώργιος
Εξάμηνο: 9ο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:

Μονάδες ECTS: 3
Διδακτικές Μονάδες: 4
Ώρες Θεωρίας: 2
Ώρες Ασκήσεων: 1
Ώρες Εργαστηρίου: 2

ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:https://eclass.duth.gr/courses/TMA214/

Περιγραφή Μαθήματος

Ιστορική αναδρομή. Βασικές έννοιες. Εξίσωση ραντάρ: ελάχιστο ανιχνεύσιμο σήμα, θόρυβος δέκτη, ολοκλήρωση παλμών, ενεργός διατομή στόχου, απώλειες συστήματος και πρόβλημα διάδοσης. Ραντάρ CW και FM/CW: αρχή λειτουργίας, εφαρμογές, ραδιοϋψόμετρο, πλοήγηση αεροσκαφών, ραντάρ CW πολλαπλών συχνοτήτων. Ραντάρ ΜΤΙ και παλμικό Doppler: αρχή λειτουργίας, εναλλασσόμενη συχνότητα επανάληψης παλμών, ψηφιακή επεξεργασία σήματος Doppler. Τεχνικές παρακολούθησης: σειριακή σάρωση λοβών, κωνική σάρωση, μονοπαλμικό ραντάρ. Ραντάρ συνθετικού ανοίγματος SΑR: αρχή λειτουργίας, εφαρμογές στην τηλεπισκόπηση. Ραντάρ-ΟΤΗ, εφαρμογές: έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας, μέτρηση θαλασσίων συνθηκών. Δισταθές ραντάρ. Ραντάρ 3 διαστάσεων.