ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Διδάσκοντες: Καρλής Αθανάσιος
Εξάμηνο: 7ο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:

Μονάδες ECTS: 4
Διδακτικές Μονάδες: 4 
Ώρες Θεωρίας: 2
Ώρες Ασκήσεων: 1
Ώρες Εργαστηρίου: 2

ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:https://eclass.duth.gr/courses/TMA258/

Περιγραφή Μαθήματος

Εισαγωγή – γενική επισκόπιση στα συστήματα ηλεκτρικής κίνησης και ηλεκτροπαραγωγής. Στοιχεία από πλευράς φυσικής και μηχανικής. Ηλεκτρικά και μηχανικά φορτία, χαρακτηριστικές καμπύλες ροπής – στροφών. Συστήματα μετάδοσης κίνησης, μειωτήρες στροφών. Μοντελοποίηση και προσομοίωση δυναμικής συμπεριφοράς μετασχηματιστών. Χαρακτηριστικές καμπύλες λειτουργίας μηχανών συνεχούς ρεύματος (ΣΡ). Έλεγχος ταχύτητας, εκκίνηση,πέδη και αντίστοιχες διατάξεις για την οδήγηση μηχανών ΣΡ και εφαρμογές τους.Μοντελοποίηση και προσομοίωση δυναμικής συμπεριφοράς μηχανών ΣΡ για κίνηση και ηλεκτροπαραγωγή. Ειδικές κατηγορίες μηχανών ΣΡ, έλεγχος και εφαρμογές (Κινητήρες δύο ρευμάτων «Universal», μηχανές ΣΡ μόνιμου μαγνήτη, σερβοκινητήρες «servomotors», κινητήρες ΣΡ χωρίς ψήκτρες «Brushless DC motors» κ.α.). Εισαγωγή στους Προγραμματιζόμενους Ελεγκτές (PLC). Γλώσσες προγραμματισμού (STL, LADDER).