ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Διδάσκοντες: Παπαδόπουλος Θεόφιλος
Εξάμηνο: 8ο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:

Μονάδες ECTS: 5
Διδακτικές Μονάδες: 4
Ώρες Θεωρίας: 2
Ώρες Ασκήσεων: 1
Ώρες Εργαστηρίου: 2

ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:https://eclass.duth.gr/courses/TMA167/

Περιγραφή Μαθήματος

Μονοφασικά εναλλασσόμενα ρεύματα: κυκλώματα, τάσεις, εντάσεις, ισχύς, αντιστάθμιση, μετασχηματισμοί συνδέσεων. Πολυφασικά συστήματα: διφασικά, τριφασικά, ασύμμετρη και  συμμετρική φόρτιση. Στοιχεία συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας. Παράμετροι γραμμών μεταφοράς: αντίσταση, αυτεπαγωγή, χωρητικότητα. Εξισώσεις, ισοδύναμα κυκλώματα, γενικευμένες σταθερές και αντιστάθμιση γραμμών μεταφοράς. Ισχύς, απώλειες, κυκλικά διαγράμματα, μηχανικά χαρακτηριστικά και υπολογισμός διατομής αγωγών γραμμών μεταφοράς. Σύστημα ανά μονάδα. Ροή ενεργής και άεργης ισχύος. Ανάλυση ροής φορτίου. Μετρήσεις τάσεων, εντάσεων και ισχύων στα τριφασικά συστήματα.