ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Διδάσκοντες: Νικολάου Γεώργιος
Εξάμηνο: 7ο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:

Μονάδες ECTS: 3
Διδακτικές Μονάδες: 3 
Ώρες Θεωρίας: 2
Ώρες Ασκήσεων: 1
Ώρες Εργαστηρίου: 0

ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:https://eclass.duth.gr/courses/TMA448/

Περιγραφή Μαθήματος

Πηγές πυρηνικών ακτινοβολιών. Εφαρμογές πυρηνικών ακτινοβολιών στη βιομηχανία και βιοϊατρική και σχετική οργανολογία. Δοσιμετρία και αρχές ακτινοπροστασίας από πυρηνικές ακτινοβολίες. Υπολογισμοί και μετρητές δόσεων από πυρηνικές ακτινοβολίες. Θέματα ακτινοπροστασίας στις εφαρμογές της πυρηνικής τεχνολογίας. Θέματα ακτινοπροστασίας στους κύκλους παραγωγής πυρηνικής ενέργειας. Κώδικες βέλτιστου σχεδιασμού συστημάτων εφαρμογής πυρηνικών ακτινοβολιών στη βιομηχανία και βιοϊατρική. Ραδιενέργεια στο φυσικό περιβάλλον.