ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Διδάσκοντες: Μπεκάκος Μιχαήλ, Σπηλιώτης Ηρακλής
Εξάμηνο: 9ο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:

Μονάδες ECTS: 3
Διδακτικές Μονάδες: 3
Ώρες Θεωρίας: 2
Ώρες Ασκήσεων: 0
Ώρες Εργαστηρίου: 2

ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:https://eclass.duth.gr/courses/TMA503/

Περιγραφή Μαθήματος

Αρχιτεκτονικές Πολυεπεξεργαστών/Πολυ-υπολογιστών και Τοπολογίες Διασύνδεσης Επεξεργαστή-Μνήμης, Μετρικές Αποτίμησης της Απόδοσης, Νόμοι Amdahl και Gustafson, Κατάτμηση και Παραλληλισμός Δεδομένων, Παραλληλισμός Εμφωλιασμένων Βρόχων, Παράλληλος Πολλαπλασιασμός Πινάκων, Ανταγωνισμός για τη Μνήμη και Επιπτώσεις στην Απόδοση, Καταμεριζόμενη Μνήμη και Παράλληλη Επεξεργασία, Επικοινωνία Διεργασιών, Σωληνικοί Υπολογισμοί, Κατάτμηση Δεδομένων, Κλειδαριές και Ατομικές Πράξεις, Ανταγωνισμός για Καταμεριζόμενα Δεδομένα και Επιπτώσεις στην Απόδοση, Μεταβίβαση Μηνυμάτων σε Συστήματα Πολυ-υπολογιστών, Κόστος Επικοινωνίας και Επίπτωσή του στην Απόδοση, Ατομικές και Συλλογικές Επικοινωνίες, Ανασταλτικές και μη Ανασταλτικές Επικοινωνίες, Αλγόριθμος Παράλληλης Ταξινόμησης (ranksort), Αλγόριθμος για το Πρόβλημα των Ν-Σωμάτων, Αλγόριθμος Δενδρικής Αναζήτησης. Επίσης, Εργαστηριακές Ασκήσεις Σχεδίασης και Υλοποίησης Παράλληλων Αλγορίθμων σε Περιβάλλον Κατανεμημένης Επεξεργασίας με χρήση του Προτύπου MPI.