ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Διδάσκοντες: Μουρούτσος Σπυρίδων
Εξάμηνο: 9ο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:

Μονάδες ECTS: 3
Διδακτικές Μονάδες: 4
Ώρες Θεωρίας: 2
Ώρες Ασκήσεων: 1
Ώρες Εργαστηρίου: 2

ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:https://eclass.duth.gr/courses/TMA556/

Περιγραφή Μαθήματος

Οργάνωση και Διοίκηση Έργων. Προγραμματισμός και έλεγχος έργων με τη μέθοδο της δικτυωτής ανάλυσης (CPM). Ραβδοδιάγραμμα έργου (GANTT). Αβεβαιότητα στις εκτιμήσεις διαρκειών (PERT), κρίσιμο μονοπάτι, στοχαστική ανάλυση χρόνων, προγραμματισμός κόστους. Εκτέλεση, παρακολούθηση και έλεγχος. Έλεγχος χρόνου και κόστους έργων (συμπίεση χρονοδιαγραμμάτων), προγραμματισμός υπό περιορισμούς – κατανομή πόρων, αναπροσαρμογή δικτύου. Διαχείριση ποιότητας και ρίσκου και αλλαγών. Προγραμματισμός διοίκησης επικοινωνίας.