ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Διδάσκοντες: Καρλής Αθανάσιος
Εξάμηνο: 9ο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:

Μονάδες ECTS: 3
Διδακτικές Μονάδες: 3
Ώρες Θεωρίας: 2
Ώρες Ασκήσεων: 1
Ώρες Εργαστηρίου: 0

ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Περιγραφή Μαθήματος

Μοντελοποίηση/προσομοίωση, δυναμική συμπεριφορά και έλεγχος μεμονωμένων και υβριδικών συστημάτων ηλεκτρικών μηχανών αποτελούμενων από ανεμογεννήτρια(ες), μικρή(ές) υδροηλεκτρική(ές) μονάδα(ες), ηλεκτροπαραγωγό(ά) ζεύγος(η) (Η/Ζ) και άλλες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής σε αυτόνομη ή παράλληλη με δίκτυο λειτουργία. Χρήση ειδικών πακέτων λογισμικού (Software). Ευστάθεια και ασφαλής λειτουργία αυτών των συστημάτων.