ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Διδάσκοντες: Κυριακού Γεώργιος
Εξάμηνο: 7ο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:

Μονάδες ECTS: 4
Διδακτικές Μονάδες: 4
Ώρες Θεωρίας: 2
Ώρες Ασκήσεων: 1
Ώρες Εργαστηρίου: 2

ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:https://eclass.duth.gr/courses/TMA168/

Περιγραφή Μαθήματος

Εισαγωγή. Γραμμές μεταφοράς και κυματοδηγοί. Οριακές συνθήκες. Προσαρμογή. Ορθογωνικοί, κυλινδρικοί κυματοδηγοί. Ρυθμοί διάδοσης. Αντηχεία. Επίπεδες γραμμές. Διάδοση σε κυματοδηγούς που περιέχουν διηλεκτρικά και μαγνητικά υλικά. Ανάλυση μικροκυματικών κυκλωμάτων, παράμετροι σκέδασης. Διαγράμματα ροής. Εφαρμογές. Πηγές μικροκυμάτων. Αρχές λειτουργίας. Μάγνητρον, Κλύστρον, ΤWΤ. Ημιαγωγικές πηγές. Ταλαντωτές Gunn. Τransistorμικροκυμάτων. Ηλεκτρονικά στοιχεία για κυκλώματα ελέγχου. Δίοδος pin και εφαρμογές. Εφαρμογές μικροκυμάτων.