ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Διδάσκοντες: Συρακούλης Γεώργιος
Εξάμηνο: 7ο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:

Μονάδες ECTS:
Διδακτικές Μονάδες:  
Ώρες Θεωρίας:
Ώρες Ασκήσεων:
Ώρες Εργαστηρίου:

ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:https://eclass.duth.gr/courses/TMA108/

Περιγραφή Μαθήματος

Τεχνολογικά θέματα σχεδιασμού και κατασκευής ψηφιακών συστημάτων με μικροεπεξεργαστές και περιφερειακές τους μονάδες. Μελέτη των διαύλων και της διασύνδεσης σε συστήματα μικροεπεξεργαστών και των αρχιτεκτονικών διασυνδέσεως όπως το PCI Bus. Οργάνωση και λειτουργία συστήματος κύριας μνήμης, τρόποι αναφοράς στη μνήμη, κρυφή μνήμη (cache), εικονική μνήμη, SRAM και DRAM, μαγνητικά συστήματα μνήμης και σύστημα RAID, επικοινωνία κύριας μνήμης με περιφερειακές συσκευές, άμεση προσπέλαση μνήμης, εξωτερικές διεπαφές: firewire και usb. Τεχνικές διευθυνσιοδότησης. Διακοπές, ιεράρχηση διακοπών και υποστήριξή τους από μονάδα ελέγχου. Ολοκληρωμένα κυκλώματα προσαρμογής περιφερειακών μονάδων μικροεπεξεργαστών. Τεχνικές για είσοδο/έξοδο δεδομένων, A/D, D/Α και ηλεκτρομηχανικά interfaces. Ιστορική εξέλιξη των μικροεπεξεργαστών,περιγραφή πρακτικών μικροϋπολογιστικών συστημάτων, μελέτη αρχιτεκτονικής και μεθόδων προγραμματισμού των μικροεπεξεργαστών ΙΝΤEL x86 και των σύγχρονων μικροεπεξεργαστών όπως PENTIUM και POWER PC. Προγραμματισμός μικροεπεξεργαστών . Γλώσσα μηχανής, γλώσσα Assembly. Προγράμματα Assembler-Macros-Ρουτίνες. Χαρακτηριστικά εντολών μηχανής, πράξεων και δεδομένων και διευθυνσιοδότηση μικροεπεξεργαστών ΙΝΤEL x86 και ARM. Κύκλοι εντολών μικροεπεξεργαστή και διασωλήνωση (pipeling) εντολών. Αναφορά στην αρχιτεκτονική RISC, στην αρχιτεκτονική CISC και συγκριτική μελέτη επεξεργαστών. Αναφορά παραλληλισμού σε επίπεδο εντολών και σε υπερβαθμωτούς επεξεργαστές. Εργαστήριο με microprocessor development boards και σύγχρονους μικροεπεξεργαστές ARM.