ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Διδάσκοντες: Χρυσομάλλης Μιχαήλ
Εξάμηνο: 7ο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:

Μονάδες ECTS: 4
Διδακτικές Μονάδες: 4
Ώρες Θεωρίας: 2
Ώρες Ασκήσεων: 1
Ώρες Εργαστηρίου: 2

ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:https://eclass.duth.gr/courses/TMA476/

Περιγραφή Μαθήματος

Εισαγωγή: οι κεραίες ως αντικείμενο εφαρμογής της ηλεκτρομαγνητικής θεωρίας.  Κεραίες: πεδίο, διάγραμμα. πόλωση, ισχύς, ένταση και αντίσταση ακτινοβολίας. Η κατευθυντική απολαβή. Κεραίες σύρματος: ισχύς εισόδου, απόδοση και κέρδος ισχύος. Διαγράμματα κεραίας και σχεδιασμός διαγραμμάτων. Εισαγωγή στην τεχνική ροπών. Η αντίσταση εισόδου. Βασικές κεραίες: ισοτροπική, ομοιόμορφη, στοιχειώδης και ημιτονοειδής κεραία. Το δίπολο λ/2. Συστοιχίες κεραιών. Κεραίες με ανακλαστήρα. Κεραίες αναφοράς και αξιολόγηση κεραιών. Αντιστρεπτότητα: κεραίες και διαγράμματα εκπομπής και λήψης. Σχέση Friis. Συνήθεις κεραίες οικιακής χρήσης για ραδιοφωνία, τηλεόραση, τηλεφωνία και δορυφορική λήψη. Πρακτικές τεχνικές εγκατάστασης, προσαρμογής και μετρήσεων κεραιών. Κανονισμοί.