ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Διδάσκοντες: Ανδρεάδης Ιωάννης
Εξάμηνο: 8ο Εξάμηνο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:

Μονάδες ECTS: 4
Διδακτικές Μονάδες: 3
Ώρες Θεωρίας: 2
Ώρες Ασκήσεων: 0
Ώρες Εργαστηρίου: 2

ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:https://eclass.duth.gr/courses/TMA101/

Περιγραφή Μαθήματος

Βασικοί ορισμοί και σφάλματα μετρήσεων. Ευφυή αισθητήρια. Ατέλειες αισθητηρίων και τεχνικές αντιστάθμισης αυτών. Βασικά ηλεκτρονικά κυκλώματα για αυτοματοποιημένες ηλεκτρονικές μετρήσεις: ανεπιθύμητες καταστάσεις λειτουργίας των και αντιμετώπιση αυτών. Βασικές έννοιες αναγνώρισης προτύπων στα συστήματα αυτοματοποιημένων μετρήσεων. Επικοινωνίες οργάνων. Βιομηχανική αυτοματοποίηση. Παραδείγματα βιομηχανικών εφαρμογών.