ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Διδάσκοντες: Παπανικολάου Νικόλαος
Εξάμηνο: 7ο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:

Μονάδες ECTS: 4
Διδακτικές Μονάδες: 4 
Ώρες Θεωρίας: 2
Ώρες Ασκήσεων: 1
Ώρες Εργαστηρίου: 2

ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:https://eclass.duth.gr/courses/TMA460/

Περιγραφή Μαθήματος

Συμπεριφορά Μ/Σ συνδεμένων με διατάξεις ηλεκτρονικών ισχύος. Μ/Σ υψηλών συχνοτήτων. Διακοπτικά τροφοδοτικά, τοπολογίες διακοπτικών τροφοδοτικών και έλεγχός τους. Λειτουργικές  συμπεριφορές τριφασικών ελεγχόμενων διατάξεων (λειτουργία της 3/φασικής γέφυρας στα δύο – τέσσερα τεταρτημόρια, λειτουργία διατάξεων σε πολυφασικό σύστημα, παράλληλη λειτουργία, λειτουργία σε σειρά), φαινόμενο μετάβασης. Επίδραση των διατάξεων ηλεκτρονικών ισχύος στο δίκτυο (επίδραση στην κυματομορφή της τάσης του δικτύου, καμπύλες άεργης ισχύος συναρτήσει της γωνίας έναυσης, φίλτρα). Μετατροπείς συνεχούς τάσεως δύο και τεσσάρων τεταρτημορίων. Αντιστροφείς (συμπεριφορά των αντιστροφέων με βάση τη λογική παλμοδότησης), εφαρμογές.