ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Διδάσκοντες: Αναγνωστόπουλος Γεώργιος, Σαρρής Θεόδωρος
Εξάμηνο: 3ο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:

Μονάδες ECTS: 5
Διδακτικές Μονάδες: 4
Ώρες Θεωρίας: 2
Ώρες Ασκήσεων: 1
Ώρες Εργαστηρίου: 2

ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:https://eclass.duth.gr/courses/TMA179/

Περιγραφή Μαθήματος

Ηλεκτροστατικό Πεδίο: Η φύση του ηλεκτροστατικού πεδίου: Ηλεκτρικά φορτία και κατανομές πυκνότητας τους. Ένταση ηλεκτροστατικού πεδίου, βαθμωτό ηλεκτρικό δυναμικό, ηλεκτρική μετατόπιση, ηλεκτρική ροή. Απόκλιση και στροβιλισμός ηλεκτροστατικού πεδίου. Οι βασικοί νόμοι του ηλεκτροστατικού πεδίου.

Εξισώσεις Laplace και Poisson. Συνθήκες στις διαχωριστικές επιφάνειες. Διηλεκτρικά μέσα: Ηλεκτρικό δίπολο. Πόλωση διηλεκτρικού. Φορτία πόλωσης. Δυνάμεις σε διηλεκτρικά υλικά. Τέλειοι αγωγοί: Αγώγιμα σώματα. Αγώγιμες κοιλότητες. Πυκνωτές, χωρητικότητα, μερικές χωρητικότητες. Ενέργεια και δυνάμεις: Ηλεκτροστατική ενέργεια. Δυνάμεις σε συστήματα αγωγών. Μέθοδοι επίλυσης προβλημάτων: Το θεώρημα της μοναδικότητας, Μέθοδος ηλεκτρικού κατοπτρισμού (ειδώλων), Μέθοδος χωρισμού μεταβλητών.

Ηλεκτρικό Πεδίο Ροής Μονίμων Ρευμάτων: Η φύση του πεδίου ροής: Ένταση και πυκνότητα ηλεκτρικού ρεύματος. Εξίσωση συνέχειας. Οριακές συνθήκες. Ηλεκτρεγερτική δύναμη. Αντιστάσεις. Νόμος του Ohm. Νόμοι του Kirchhoff. Αντίσταση αγωγού μεταβλητής διατομής. Πυκνωτής με απώλειες. – Ενέργεια: Νόμος του Joule. Πυκνότητα ισχύος. – Γειωτές: Σφαιρικός, ημισφαιρικός, ελλειψοειδής, ημιελλειψοειδής, σωληνωτός. Υπεραγωγοί.

Μαγνητοστατικό πεδίο: Η φύση του μαγνητικού πεδίου. Μαγνητική επαγωγή και ροή. Νόμος των Biot-Savart. Μαγνητική πεδιακή ένταση. Νόμος του Ampère. Βαθμωτό και διανυσματικό μαγνητικό δυναμικό. Η διανυσματική εξίσωση Poisson. Μαγνητική ροπή. Μαγνητική ροή και Πεπλεγμένη μαγνητική ροή. Σωληνοειδές. Αυτεπαγωγή. Δυνάμεις σε ρευματοφόρους αγωγούς. Ροπή στρέψης. Φαινόμενο Hall. Συνθήκες στις διαχωριστικές επιφάνειες.