ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Διδάσκοντες: Παπαμάρκος Νικόλαος, Μητιανούδης Νικόλαος
Εξάμηνο: 2ο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:

Μονάδες ECTS: 5
Διδακτικές Μονάδες: 4
Ώρες Θεωρίας: 2
Ώρες Ασκήσεων: 1
Ώρες Εργαστηρίου: 2

ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:https://eclass.duth.gr/courses/TMA143/

Περιγραφή Μαθήματος

Συμβολισμοί και μονάδες. Φορτίο. Τάση και ενέργεια. Γραμμικά και χρονικά αμετάβλητα κυκλώματα. Σήματα και κυματομορφές. Νόμοι των ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Στοιχεία των ηλεκτρικών
κυκλωμάτων. Μέθοδοι κόμβων και βρόχων. Ισοδύναμα κυκλώματα. Πρωτοτάξια και δευτεροτάξια κυκλώματα. Κρουστικές συναρτήσεις και μεταβλητές κατάστασης. Τοπολογία δικτύων και γενικές μέθοδοι ανάλυσης ωμικών κυκλωμάτων με Η/Υ.