ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διδάσκοντες: Σαραφόπουλος Δημήτριος
Εξάμηνο: 5ο

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:

Μονάδες ECTS: 4
Διδακτικές Μονάδες: 4
Ώρες Θεωρίας: 2
Ώρες Ασκήσεων: 1
Ώρες Εργαστηρίου: 2

ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:https://eclass.duth.gr/courses/TMA433/

Περιγραφή Μαθήματος

Ανασκόπηση εξισώσεων Maxwell και συνοριακών συνθηκών. Ηλεκτρομαγνητικά κύματα στη ζώνη συχνοτήτων από τα ραδιοκύματα ως το οπτικό φάσμα. Σφαιρικά και επίπεδα ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Διάδοση επίπεδων κυμάτων σε μονωτικά και αγώγιμα μέσα. Πόλωση και πυκνότητα μετα- φερόμενης ισχύος Η/Μ κύματος (άνυσμα Poynting). Ταχύτητα μεταφοράς πληροφορίας. Εξίσωση διασποράς. Κάθετη και πλάγια πρόσπτωση κύματος σε διηλεκτρικά και αγώγιμα μέσα. Στάσιμα κύματα. Νόμος Snell. Εξισώσεις Fresnel. Κύμα περιοριζόμενο από παράλληλες μεταλλικές επιφάνειες. Κυματοδηγός ορθογωνικής διατομής, ρυθμοί ΤΕ και ΤΜ. Δισύρματη γραμμή μεταφοράς, ομοαξονικό καλώδιο. Κυκλωματική ανάλυση γραμμής μεταφοράς. Προσαρμογή γραμμής. Μεταβολή σύνθετης αντίστασης ιδανικής γραμμής. Κυματοδήγηση μέσω οπτικής ίνας, ρυθμοί δόνησης. Παραγωγή και λήψη φέροντος ηλεκτρομαγνητικού κύματος. Στοιχειώδεις κεραίες ακτινοβολίας. Μακρινό και κοντινό πεδίο κεραίας. Διαγράμματα ακτινοβολίας. Κρίσιμες παράμετροι τηλεπικοινωνιακής ζεύξης.