ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Διδάσκοντες: Γραββάνης Γεώργιος
Εξάμηνο: 3ο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:

Μονάδες ECTS: 5
Διδακτικές Μονάδες: 4
Ώρες Θεωρίας: 2
Ώρες Ασκήσεων: 1
Ώρες Εργαστηρίου: 2

ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:https://eclass.duth.gr/courses/TMA371/

Περιγραφή Μαθήματος

Θεωρία Σφαλμάτων υπολογισμών, Πεπερασμένες Διαφορές και Παραγώγιση, Επίλυση Αλγεβρικών Εξισώσεων, Παρεμβολή και Προσέγγιση με πολυώνυμα, Αριθμητική Παραγώγιση, Αριθμητική Ολοκλήρωση, Θεωρία Προσεγγίσεων, Άμεσες Μέθοδοι Επίλυσης Γραμμικών Συστημάτων, Αριθμητική Επίλυση Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων. Μαθηματικό-Υπολογιστικό Λογισμικό.